Tjänster i företagssamarbete för forskare

Vi hjälper forskarna vid Helsingfors universitet att hitta företag och organisationer som de kan samarbeta med. Vi stöder universitetets forskare i förhandlingar och diskussioner med företagen.
Så här hjälper vi forskaren med företagssamarbetet

Teamet för företagssamarbete hjälper universitetets forskare i många olika frågor gällande företagssamarbete. Vi kan bland annat bistå i följande frågor:

  • hitta ett företag eller en organisation att samarbeta med
  • hitta ett företag som kan finansiera forskningen
  • stödja forskare i förhandlingar med en potentiell partner
  • dra nytta av företagets material och data
  • tillgång till företagets lokaler, utrustning eller personal
  • skapa forskningskonsortier, till exempel för Business Finlands Co-innovation-finansieringsinstrument eller EU:s forskningsfinansieringsinstrument.

Om du är forskare vid Helsingfors universitet, och du inte är helt säker på vad du kan förbinda dig till å universitetets vägnar, kontakta alltid enheten för företagssamarbete.

Vi hjälper också forskarna se till att avtalen inte innehåller några oklarheter. Juristerna vid Helsingfors universitets forskningsservice har nära samarbete med teamet för företagssamarbete.

Vi känner de finländska storföretagen väl. Vi för också kontinuerligt dialog med många utländska företag.

Hur kommer jag igång?

Vill du veta vilka företag som tar ut patent inom ditt forskningsområde? Om du är forskare vid Helsingfors universitet, logga in på databasen Patent Similarity med ditt användarnamn vid universitetet och testa. Du kan hitta lämpliga forskningspartner i databasen!

En snabbguide för företagssamarbete har publicerats också i pdf-format. Snabba anvisningar för att hitta partner och påbörja företagssamarbete hittar du i vår engelskspråkiga broschyr Handbook to Business Collaboration (länken går till intranätet Flamma och kräver inloggning).

Forskare vid Helsingfors universitet: läs mer om företagssamarbete på intranätet Flamma (länken kräver inloggning).

Du kanske också är intresserad av