Etisk förhandsprövning av forskning

Vid Helsingfors universitet bedöms studiers etiska godtagbarhet av forskningsetiska organ. På dessa sidor hittar du information om de forskningsetiska organens verksamhet och deras kontaktuppgifter.

Etisk förhandsprövning av forskning görs alltid innan en studie inleds.

Etisk förhandsprövning av en studie skyddar dem som deltar i studien och säkerställer forskarnas rättsskydd. Ofta förutsätter även utgivare och finansiärer etisk förhandsprövning.

De forskningsetiska organen

Vid Helsingfors universitet finns fyra organ som utför etisk förhandsprövning av forskning:

Information om tidtabeller, kontaktuppgifter och anvisningar för att begära utlåtanden finns på respektive organs sidor.

Begär et forskningsetiskt utlåtande