Tutkimusprojektit

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa meneillään olevia tutkimusprojekteja
Tutkimus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Eläinlääketieteellinen tiedekunta on profiloitunut eläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä hyvinvointiin ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen. Tutkimus paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

 

Hevossairauksien tutkimustyö 

Tutkimus painottuu Suomessa esiintyvien keskeisten sairauksien aihepiireihin.

Pieneläinten sisätautien tutkimus 

Tutkimus painottuu mahasuolikanavan sairauksiin, keuhko- ja sydänsairauksiin sekä munuaisten sairauksiin.

Pieneläinkirurgia  

Tutkimusta tehdään pehmytosakirurgian, ortopedian, fysioterapian, neurologian sekä anestesian ja kivunhoidon erikoisaloilla.

Kliininen tuotantoeläinlääketiede 

Tutkimusta painottuu kotieläinten lisääntymiseen, sairauksiin, ennaltaehkäisevään  terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin. 

Eläinlääketieteellinen farmakologia 

Tutkimus käsittelee lääkeaineiden vaikutuksia eri eläinlajien elimistöissä sekä miten eläimen elimistö käsittelee lääkeaineita: lääkeaineiden annokset, eläinten hoito-ohjeet sekä varoajat lääkityistä eläimistä saaduille elintarvikkeille. Kliininen toksikologia selvittää aineiden haitallisia vaikutuksia eläimen elimistössä sekä myrkytysten kliinistä hoitoa.

Eläinlääketieteelliset biotieteet  

Tutkimus käsittelee elimistön kehitystä ja toimintaa, vuorovaikutuksia mikrobien kanssa sekä eläinten ja ihmisten sairauksia.

Diagnostisen kuvantamisen tutkimus  

Tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri kuvantamismenetelmiä. Yksikön käytössä on digitaaliset röntgenlaitteistot pieneläimille ja hevosille, viimeisintä teknologiaa hyödyntävät ultraäänilaitteet sekä pieneläinten tutkimiseen soveltuvat tietokonetomografia- ja magneettikuvauslaitteet.

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden tutkimus 

Tutkimus käsittelee laajasti elintarvikkeiden, eläinten, veden ja ympäristön välityksellä leviäviä, ihmisen terveydelle haitallisia mikrobeja, toksiineja ja kemiallisia vierasaineita, sekä elintarvikkeiden pilaajabakteereita ja ympäristöterveydenhuollon valvontaa.