Farmakologia ja toksikologia

Eläinlääketieteellinen farmakologia tutkii lääkeaineiden vaikutuksia eri eläinlajien elimistöissä sekä miten eläimen elimistö käsittelee lääkeaineita. Siihen perustuvat lääkeaineiden annokset, eläinten hoito-ohjeet sekä varoajat lääkityistä eläimistä saaduille elintarvikkeille. Kliininen toksikologia selvittää aineiden haitallisia vaikutuksia eläimen elimistössä sekä myrkytysten kliinistä hoitoa.

Eläinlääketieteellinen farmakologia käsittelee lääkeaineiden imeytymistä ja jakautumista elimistöön sekä niiden muuntumista ja erittymistä elimistöstä huomioiden eläinlajien erityispiirteet. Lääkeaineiden vaikutusmekanismien tunteminen on edellytys hoidosta aiheutuvien toivottujen ja haitallisten vaikutusten ymmärtämiselle sekä haittojen välttämiselle. Eläinlääketieteellisen farmakologian tutkimuksiin perustuvat lääkeaineiden hoitoannokset, eläinten asianmukaiset hoito-ohjeet sekä käytön rajoitukset (varoajat) lääkityistä eläimistä saaduille elintarvikkeille. 

Kliininen toksikologia tutkii lääkkeiden ja muiden vieraiden aineiden haitallisia vaikutuksia eläimen elimistössä sekä myrkytysten kliinistä hoitoa.

Tämänhetkinen tutkimuksemme kohdistuu lääkeaineisiin, joita käytetään eläinten rauhoittamisessa, nukuttamisessa ja kivun lievittämisessä. Keskitymme erityisesti alfa2-adrenoseptoreihin vaikuttaviin lääkeaineisiin sekä tulehduskipulääkkeisiin. Jotta eläinten kipua voitaisiin hoitaa tehokkaasti, se pitää ensin havaita ja tunnistaa. Siksi tutkimme myös kivun ilmenemistä eri eläinlajeilla monenlaisissa kliinisissä tilanteissa. Lisäksi laajennamme tieteen käsitystä eläinten tuntemuksista uudella tutkimustavalla, jossa dokumentoimme koirien kognitiivisia kykyjä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää myös eläimen saaman kipulääkityksen tehon seurannassa.

Tutustu tutkimusteemoihin ja tutkimusryhmiin
Alfa – Lääkeainetutkimus

Eläinten rauhoittamisen ja nukutuksen esilääkkeenä käytetään lääkeaineita, joita kutsutaan niiden vaikutusmekanismin mukaan alfa-2 lääkkeiksi. Alfa-2 lääkkeet vaikuttavat keskushermostossa aiheuttaen vireystason laskun ja kivuntunteen heikkenemisen.

Eläinten kipu

Jotta eläimen kipua voidaan lievittää tehokkaasti, se pitää ensin havaita ja tunnistaa. Tutkimme monenlaisten kliinisten kiputilojen vaikutuksia eläimen käyttäytymiseen ja liikkeisiin sekä niissä havaittavia muutoksia, kun kipua lievitetään lääkkein tai hoitamalla sen aiheuttajaa. Myös leikkauksen ja muiden toimenpiteiden aikaisen ja jälkeisen kivun lievittäminen mahdollisimman tehokkaasti on tutkimustemme kohteena monilla eläinlajeilla.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan eri osastoilla tehty tutkimus eläinten kivusta ja sen hoidosta