Opetus ja tutkimus eläinsairaalassa

Yliopistollinen eläinsairaala on tutkimusta ja opetusta varten ylläpidettävä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yksikkö.

Eläinsairaalan tehtävänä on:

  • toteuttaa eläinlääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tarvitsemaa eläinsairaalatoimintaa
  • seurata alan kehitystä sekä harjoittaa ja edistää kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä muiden opetuseläinsairaaloiden ja elinkeinoelämän kanssa
  • tiedottaa, ohjeistaa, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua alaan liittyvissä kysymyksissä

Eläinsairaala toteuttaa tehtävänsä antamalla potilaansa eläinlääketieteen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläinlääketieteen opiskelijat osallistuvat kaikkien eläinsairaalaan tulevien potilaiden hoitoon. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että eläimen omistaja ei voi olla paikalla kaikissa hoitotoimenpiteissä. Hoitava eläinlääkäri päättää omistajan mahdollisuudesta olla läsnä hoitotoimenpiteessä.

Eläinlääketieteellinen tutkimus

Yliopistollisen eläinsairaalan potilaiden veri-, virtsa-, kudos- tai vastaavia näytteitä ja näytteiden tuloksia voidaan käyttää eläinlääketieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa voidaan käyttää myös kliinisen hoidon yhteydessä kertynyttä kirjallista, kuvallista tai muuta vastaavaa materiaalia. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei eläintä tai sen omistajaa voida tunnistaa. Tutkimusta tekevä eläinlääkäri vastaa kaikista tutkimukseen liittyvistä asioista.

Lisätietoja potilastutkimuksesta antavat: 

  •  Marja Raekallio - Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston johtaja 
  •  Päivi Rajala-Schultz - Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston johtaja

Kaikki eläinsairaalassa hoidon aikana ennalta arvaamattomasti kuolleet potilaat toimitetaan patologille kuolinsyyn selvittämiseksi. Ensisijaisesti ruumiinavaus suoritetaan Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Patologian yksikössä. Omistajan, hoitovastuussa olleen eläinlääkärin tai yksikön johtajan aloitteesta ruumiinavaus voidaan myös suorittaa Evirassa.

Opetussairaala ja eläinlääkärien jatkokoulutuspaikka

Eläinlääketieteen viidennen vuosikurssin opiskelijat harjoittelevat Yliopistollisessa eläinsairaalassa käytännön eläinlääkärin taitoja. Eläinsairaala toimii jatkokoulutuspaikkana erikoistuville eläinlääkäreille ja harjoittelupaikkana klinikkaeläintenhoitajiksi opiskeleville.

Laillistettu eläinlääkäri voi jatkotutkintona erikoistua hevossairauksiin, pieneläinsairauksiin, tarttuviin eläintauteihin, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä elintarviketuotannon hygienian tai ympäristöterveydenhuollon koulutusohjelmisssa.  Kansallisten erikoistumistutkintojen lisäksi eläinlääkärin on mahdollista suorittaa eurooppalainen Diplomate -erikoistumiskoulutus. 

Eläinlääketiedettä voi Suomessa opiskella vain Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.