Mikrobiologia ja epidemiologia

Tutkimme sekä eläintautien että zoonoottisten infektioiden molekyyliepidemiologiaa, diagnostiikkaa ja riskitekijöitä. Ihmisten ja eläinten parissa esiintyvien uusien taudinaiheuttajien tutkimuksellamme pyrimme etsimään keinoja tunnistaa ja valmistautua uusien taudinaiheuttajien esiin tuomiin riskeihin.
Bakteriologia

Tutkimme sekä eläintauteja että zoonoottisia infektioita aiheuttavien bakteereiden esiintyvyyttä ja molekyyliepidemiologiaa. Tutkimme myös bakteereiden virulenssitekijöitä, eli taudinaiheutuskykyyn liittyviä ominaisuuksia ja bakteeritautien patogeneesia eli taudin syntyä.

 

Epidemiologia

Epidemiologia on vahvasti tieteidenvälinen tieteenala, joka tekee yhteistyötä monien muiden tieteenalojen kanssa.

Infektioepidemiologisessa tutkimuksessa on tarkoituksena kerättyjen tietojen avulla kuvata populaatioissa esiintyviä epidemiologisia ilmiöitä kuten kuolleisuutta ja sairastumista, etsiä tautien riskitekijöitä tai suojaavia tekijöitä, tehdä ennusteita tautien esiintymisestä tai löytää keinoja, joilla tautien esiintymistä voidaan ehkäistä ja vastustaa.

Tehdyt tutkimukset ovat liittyneet esimerkiksi lohikalojen VHS-infektion (virusperäinen verenvuotoseptikemia) hallintamenetelmiin, Puumala-virusinfektioiden tai BVD:n (naudan virusripuli) riskitekijöiden selvittämiseen, zoonoosien eli ihmisen ja eläinten välillä tarttuvien tautien kartoittamiseen eläinlääkäreillä tai koirien ja kissojen raivotautirokotteiden vasta-aineiden kehittymiseen.

Analyyttinen epidemiologia on taas menetelmillään apuna erilaisissa kartoitus- ja riskitekijätutkimuksissa sekä erilaisten diagnostisten testien validoimisessa. Esimerkkeinä jo tehdyistä tutkimuksista ovat osallistuminen hevosten lisääntymiseen, hengitystietauteihin ja mahahaavaan sekä emakoiden kuolleisuuteen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen, nautojen tautirekisterien validoimiseen, sekä lisäksi tautien ja niiden riskitekijöiden esiintymisen tutkimiseen lemmikkikaneilla ja kissojen tautirekisterin avulla kissoilla.

Immunologia

Tutkimme immuunijärjestelmän toimintaa tuotanto- ja kotieläimillä. Tutkimuskohteina ovat mm. passiivinen immuniteetti, vastustuskyvyn kehittyminen, sekä tietyt immunologiset sairaudet.

Virologia

Virologian tutkimusryhmät tutkivat zoonoottisten virusten molekyyliepidemiologiaa, tautiassosiaatioita, patogeneesiä ja kehittävät diagnostiikkaa näiden aiheuttamille infektioille. Osa tutkimuksesta keskittyy ihmisten ja eläinten parissa esiintyviin uusiin taudinaiheuttajiin ja pyrkii etsimään keinoja tunnistaa ja valmistautua uusien taudinaiheuttajien esiin tuomiin riskeihin.

Tutustu tutkimusryhmiimme