Eläinlääketieteelliset biotieteet

Tutkimme elimistön kehitystä ja toimintaa, vuorovaikutuksia mikrobien kanssa sekä eläinten ja ihmisten sairauksia.

Tutkimuksen aloja ovat naudan immuunijärjestelmän kehitys, aivojen ja hermoston kehitysfysiologia, elimistön vasteet ja isäntä-mikrobivuorovaikutus, G-proteiinivälitteinen solusignalointi, koirien ja kissojen perinnölliset sairaudet ja ominaisuudet, zoonoottiset infektiotaudit sekä eläinpatologia, parasitologia ja tuotanto- ja villieläinten anatomia. Osastolla tehtävä tutkimus on monialaista ja poikkitieteellistä.

Monet tutkijamme toimivat yhteisen terveyden Helsinki One Health -tutkimusverkostossa.

    Helsinki One Health – HOH on ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Se rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

    Tarjoamme kaikkien tutkijoiden käyttöön seuraavia
    HiLIFE -tutkimusinfrastruktuureja (sivustot ovat englanniksi)
    Osaston johtaja ja yhteystiedot