Silmätutkimus

Hevosten silmätutkimukseen liittyviä tutkimuksia Yliopistollisessa hevossairaalassa.
Yliopistollisessa hevossairaalassa vuosina 2019–2022 hoidetut silmäpotilaat

Silmäsairaudet ja -tapaturmat ovat yleisiä hevosilla. Tapaturmille, kuten sarveiskalvohaavoille, altistavat etenkin silmien ulkoneva rakenne ja hevosen säikky luonne. Yleisiä hevosten silmäsairauksia ovat esim. immuunivälitteiset sairaudet (uveiitti, IMMK) ja infektiiviset sairaudet (esim. sarveiskalvohaavan bakteeritulehdus). Silmäsairaudet ovat usein kivuliaita ja voivat siten vaikuttaa hevosen hyvinvointiin. Silmäsairaudet voivat heikentää myös hevosen näkökykyä ja haitata käyttöä. Lisäksi silmäsairauden hoidosta voi aiheutua omistajalle korkeita kustannuksia.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Helsingin Yliopistollisessa hevossairaalassa vuosina 2019–2022 tutkittuja ja hoidettuja silmäpotilaita. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia oireita hevosilla on ollut, minkä silmäsairauden tai -vamman takia niitä on hoidettu, mitä tutkimuksia ja toimenpiteitä hevosille on tehty, onko hoito vaatinut sairaalassa oloa ja mikä on ollut hoidon lopputulema. Tavoitteena on tuottaa silmäsairauksien hoidosta hevossairaalassa lisää tietoa niin eläinlääkäreille kuin hevosten omistajille.

Tutkimus toteutetaan retrospektiivisesti eli takautuvasti. Tutkimuksessa käytetään hevossairaalan potilasohjelmaan hevosten hoidon yhteydessä kerättyjä tietoja. 

Lisätietoja tutkimuksesta: eläinlääkäri Sonja Jernström sonja.jernstrom@helsinki.fi

Yliopistollisessa hevossairaalassa vuosina 2017–2021 silmän sarveiskalvon inflammatorisen tilan vuoksi tutkitut ja hoidetut hevoset

Sarveiskalvosairaudet ovat yksi yleisimmistä hevosilla tavattavista silmäsairauksien ryhmistä. Traumaperäiset sarveiskalvohaavat ovat hevosilla suhteessa yleisiä silmien sijainnin sekä saaliseläimelle tyypillisen pakokäyttäytymisen vuoksi.

Hevosen silmän sarveiskalvon bakteerin tai rihmasienen aiheuttamat tulehdukset ovat vakavia, potentiaalisesti näkökyvyn säilymistä uhkaavia tiloja ja vaativat nopeaa ja intensiivistä hoitoa. Tulehduksen aiheuttavan bakteerin tai rihmasienen laji ja mikrobilääkeherkkyys pyritään selvittämään silmästä otetuista näytteistä, jotta hoidoksi valittaisiin kyseiseen mikrobiin mahdollisimman hyvin toimiva antibiootti- ja/tai sienilääke.

Hevosten sarveiskalvon tulehduksissa yleisimmin tavatuista aiheuttajamikrobeista on tutkittua tietoa, mutta tulokset vaihtelevat alueellisesti muun muassa ilmasto-olosuhteista riippuen. Tietoa yleisimmistä aiheuttajamikrobeista on julkaistu useista maista ja maanosista ympäri maailmaa. Vastikään julkaistu tutkimus kuvaa Yliopistollisessa Hevossairaalassa todettuja hevosten sarveiskalvoinfektioiden aiheuttajamikrobeja sekä niiden mikrobilääkeherkkyyksistä yli 10 vuoden ajalta. Tulokset muun muassa ohjaavat Pohjoismaisissa ilmasto-olosuhteissa työskenteleviä eläinlääkäreitä lääkevalinnoissa ja hoidon suunnittelussa jo ennen näytetulosten valmistumista.

Silmänpaineen mittaus on olennainen osa perusteellista silmätutkimusta. Vastikään julkaistussa tutkimuksessa vertasimme kahden eläimillä yleisesti käytettävän silmänpainemittarin luotettavuutta ja tarkkuutta hevosilla.

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: Minna Mustikka, Eläinlääketieteellinen tiedekunta minna.mustikka@helsinki.fi