Anatomia ja kehitysbiologia

Tutkimme yksilönkehityksen aikaisia vuorovaikutuksia, tuotanto- ja villieläinten anatomiaa sekä anatomian pedagogiikkaa.

Developmental Interactions –tutkimusryhmä selvittää mikrobiston ja muiden ympäristötekijöiden vaikutuksia kehittyvään elimistöön, erityisesti suoliston immuunijärjestelmään sekä tuki- ja liikuntaelimistöön.

Tutkimme Helsinki EvoDevo -tutkimusverkoston osana tuotanto- ja villieläinten rakenteita, kuten naudan vetimen muotoja sekä ilveksen ja hylkeiden raajoja.

Kehitämme anatomian opetusta pedagogiseen tutkimukseen perustuen.

Silikonimallit makroskooppisen anatomian tutkimuksissa

Hyödynnämme nopeasti kovettuvia silikoniaineita luonnonvaraisten ja kotieläinten makroskooppisen anatomian tutkimuksessa. Morfologisen tiedon kerääminen luonnonvaraisista eläimistä on tärkeää evolutiivisten muutosten dokumentoimiseksi. Koska pehmytkudosrakenteita on hankalampi kerätä ja säilöä kuin esimerkiksi luurankoja, olemme valmistaneet silikonimalleja muun muassa ilveksen ja saimaannorpan hengitysteiden tutkimuksia varten sekä aasialaisen rottalajin moniosaisen mahan rakenteiden hahmottamiseksi. Paitsi tutkimuksessa, nämä mallit ovat suureksi avuksi myös opetuksessa havainnollistamaan erilaisia pehmytkudosrakenteita. Silikonimalleja voidaan käyttää mallina myös kolmiulotteisessa digitaalikuvantamisessa, jota on hyödynnetty oppiaineessamme muun muassa lehmän utareiden rakenteiden tutkimuksessa ja havainnollistamisessa opetustarkoituksiin.