Hengitystietutkimus

Hevosen astma on krooninen, tulehduksellinen hengitystiesairaus, jonka taustalla on yliherkkyydestä johtuva immunologinen reaktio. Hevosen astman syntymekanismia ei tunneta täysin ja tämä hankaloittaa sairauden varhaista diagnosointia sekä täsmällistä hoitoa. Astmatutkimusta tehdään sairauden syntymekanismin selvittämiseksi ja hevosen paremman hoidon takaamiseksi.

Hevosen astma on krooninen, tulehduksellinen hengitystiesairaus, jonka taustalla on yliherkkyydestä johtuva immunologinen reaktio. Sairaus muistuttaa ihmisten astmaa. Astmassa hevosen hengitystiet reagoivat sisäänhengitettävän ilman pölyyn, mistä seuraa liman erityksen lisääntyminen, hengitysteiden ahtautuminen ja myöhemmin  uudelleenmuotoutuminen. Pitkäaikaista altistusta talli-ilman pölylle ja homeille pidetään tärkeimpänä sairauteen altistavana tekijänä. Hengitystieinfektioiden rooli astman synnyssä on vielä epäselvä.

Hevosen astma jaetaan lievään/kohtalaiseen ja vakavaan. Sairauden lievissä muodoissa selviä oireita ei välttämättä havaita, mutta hevosen suorituskyky voi olla alentunut. Vakavissa muodoissa hevonen puuskuttaa ja yskii. Hengitysteiden tutkimuksessa hevoselle tehdään yleistutkimus, otetaan verikokeet sekä tarvittaessa lantanäytteet, hevosen hengitystiet tähystetään ja hengitysteistä otetaan tarvittaessa huuhtelunäytteitä. Lisäksi keuhkoista voidaan ottaa röntgenkuva. Tutkimusten perusteella voidaan poissulkea muut hengitystieoireita aiheuttavat ongelmat, kuten bakteeri-, virus- ja loisinfektiot sekä rakenteelliset ongelmat hengitysteissä.

Hevosen astman syntymekanismia ei tunneta täysin ja tämä hankaloittaa sairauden varhaista diagnosointia sekä täsmällistä hoitoa. Astmatutkimuksta tehdään sairauden syntymekanismin selvittämiseksi ja hevosen paremman hoidon takaamiseksi.

Yliopistollisen hevossairaalan potilasaineistoa käytetään hyväksi tutkimusprojektissa, jossa selvitetään eri hengitystienäytteenottomenetelmien luotettavuutta. Tulokset auttavat eläinlääkäriä valitsemaan luotettavimman tavan tutkia hengitystievaivoista kärsivää potilasta.

Yhteistyötä tehdään myös Kuopion hevostietokeskuksen kanssa projektissa, jossa selvitetään pihattovarsojen sairastuvuutta hengitystietulehduksiin ja siihen liittyviä riskitekijöitä. Lisäksi tutkitaan pihattovarsojen hengitysteissä kasvavien bakteerien laatua.