Sikatutkimus

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolla olemme jo pitkään tutkineet sian sairauksia, lisääntymistä, käyttäytymistä ja hyvinvointia. Aiheet ovat liittyneet läheisesti sikatalouden ongelmakohtiin ja tutkimuksen avulla hankimme lisätietoa siitä, miten sikojen hyvinvointia ja tuotantoa voidaan parantaa.

Tutkimus on kliinistä, soveltavaa tutkimusta, jonka tavoitteena on sian terveyden, hyvinvoinnin ja tuotannon parantaminen. Tutkimme lääkkeiden käyttöä ja mikrobilääkeresistenssiä sekä niihin vaikuttavia asioita suomalaisissa sikaloissa. Seuraavat näkökulmat ovat esillä tutkimuksissamme liittyen porsimisen fysiologiaan: suuria pahnueita synnyttävät emakkolinjat, ternimaidon laatu, vastasyntyneiden vastustuskyky, ja edellä mainittujen tekijöiden vaikutus porsaiden suolistomikrobistoon ennen vierotusta. Tutkijoillamme on hankkeita myös liittyen sikojen kasvuun, hännänpurentaan, vapaaporsitukseen ja lisääntymiseen.