Eläinten käyttäytymis- ja hyvinvointitutkimus

Eläinten hyvinvointitiede selvittää monitieteisesti eläinten kokemuksiin vaikuttavia tekijöitä eläimen pitotavoissa sekä yhteiskunnassa laajemmin. Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus on sateenvarjomainen tutkijayhteisö, joka tekee yhteistyötä muiden tutkimusryhmien kanssa.

Eläinten kokemukset vaikuttavat eläinten käsiteltävyyteen, sairastuvuuteen sekä tuotokseen ja tuotannon kannattavuuteen. Siten eläinten hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeä osa eettisesti kestävää eläintenpitoa. Ainostaan monitieteisellä lähestymisellä voidaan luotettavasti arvioida eläimen kokemuksia, jonka vuoksi eläinten hyvinvointitutkimus hyödyntää suurta joukkoa tutkimusmenetelmiä. Käyttäytyminen on usein eläimen kokemusta parhaiten estimoiva hyvinvointitutkimuksen käytettävissä oleva mittari.

Eläinten hyvinvointitutkimusta koordinoidaan Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen kautta. Eläinten hyvinvointitutkimusta tehdään yhteistyössä monen muunkin tiedekunnan ryhmän kanssa.