Elintarviketurvallisuus ja riskien hallinta

Elintarviketurvallisuustutkimus keskittyy ymmärtämään elintarvikkeisiin liittyvien riskien syntyä ja hallintaa pellolta pöytään. Osastomme keskeisiä tutkimusteemoja ovat elintarvikeperäisten taudinaiheuttajien ominaisuudet ja epidemiologia, kemialliset riskit elintarvikkeissa, hallintakeinojen kehittäminen ja elintarvikeketjun valvonta.

Euroopassa sairastuu Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuosittain yli 20 miljoonaa ihmistä saastuneista elintarvikkeista. Suomessa tapauksia arvioidaan olevan useita kymmeniä tuhansia vuodessa. Tämä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä sekä kustannuksia elintarvikealalle ja yhteiskunnalle. Osastomme tutkimuksen tavoitteena on vähentää ihmisten tautitaakkaa tunnistamalla riskejä sekä kehittämällä uusia vastustuskeinoja.  

Osaston tutkimuksessa etsitään vastauksia taudinaiheuttajien virulenssiin, stressinsietoon, saastumisreitteihin sekä kehitetään molekyylibiologiaan perustuvaa diagnostiikkaa. Kylmää sietäviä zoonooseja koskevassa tutkimuksessa etsitään stressinsiedon ja toksiinintuotannon mekanismeja, tutkitaan epidemiologiaa ja kehitetään uusia hallintakeinoja.

Elintarvikevirologian tutkimuksessa selvitetään virusten roolia ruokamyrkytyksissä sekä pyritään löytämään ratkaisuja virusten leviämisen rajoittamiseksi. Mikrobilääkeresistenssitutkimuksessa pyritään ymmärtämään mikrobilääkeresistenssin taustalla olevia syitä, kehittymistä ja leviämistä ja rakentamaan torjuntatoimia globaalille ilmiölle, joka uhkaa niin ihmisten kuin eläinten terveyttä kaikissa maissa. Osastolla tehtävä elintarviketoksikologian tutkimus kohdistuu erityisesti dioksiinien vaikutusmekanismeihin palvellen niiden ja samankaltaisten kemikaalien riskinarviointia. Elintarvikevalvonnan tutkimuksessa tavoitteena on edistää yhteiskunnan tekemän valvonnan vaikuttavuutta kehittämällä vaikuttavuuden mittareita ja valvontamenetelmiä.

Tutkimuksemme nojaa vahvaan tutkimusperinteeseen, uusimpiin tutkimusmenetelmiin sekä kansainväliseen ja monitieteiseen yhteistyöhön. Haemme ratkaisuja käytännön elintarviketuotannon haasteisiin edistäen kuluttajien terveyttä ja elintarvikealan toimintamahdollisuuksia. Tutkijamme tekevät yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten elintarviketurvallisuutta käsittelevien organisaatioiden kanssa sekä osallistuvat asiantuntijatyöryhmiin tutkimustiedon hyödyntämisen edistämiseksi.