Kaksikielinen yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen ainoa kaksikielinen huippuyliopisto. Yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Opiskelijat ja henkilökunta muodostavat monikielisen yhteisön, jossa ruotsilla on oma paikkansa. Yliopisto osallistuu myös aktiivisesti suomenruotsalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näiltä sivuilta löydät tietoa kaksikielisestä yliopistosta, ruotsinkielisyyden parissa työskentelevistä ja siitä, kuinka kaksikielisyys näkyy yliopiston arjessa.

  • Lain mukaan Helsingin yliopistossa tulee olla vähintään 28 professuuria. Käytännössä ruotsinkielistä opetusta antaa yli 30 ruotsinkielistä professoria ja satakunta opettajaa.
  • Opiskelijoilla on oikeus tenttiä sekä laatia harjoitustyönsä ja tutkielmansa ruotsiksi myös silloin, kun opetuskielenä on suomi.
  • Useissa oppiaineissa on tarjolla kaksikielisiä tutkintoja.

Helsingin yliopisto vastaa ainoana Suomessa ruotsinkielentaitoisten juristien, lääkäreiden, hammaslääkäreiden, proviisoreiden, sosiaalityöntekijöiden, sosiaalipsykologien, eläinlääkäreiden, agronomien, metsänhoitajien ja maantieteilijöiden koulutuksesta. Se on myös ainoa taho Suomessa, joka tarjoaa yliopistotasoista journalismikoulutusta ruotsin kielellä.

Helsingin yliopistossa ruotsinkielisestä opetuksesta vastaavat koulutusohjelmat. Ruotsinkielisiä kursseja on tarjolla noin 20:ssä kandiohjelmassa yliopiston reilusta 30:stä sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa. Lisäksi maisteritasolla ruotsinkielistä opetusta tarjotaan yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä sekä humanistisella alalla. Ruotsinkielisen opetuksen määrä vaihtelee ohjelmittain. Tutustu yliopiston ruotsinkieliseen kurssitarjontaan!

Yliopistolla on töissä satoja ruotsia taitavia tutkijoita ja opettajia, jotka edustavat tieteen eri alueita.

Yliopistolain (558/2009) mukaan tulee Helsingin yliopistossa olla ruotsinkielistä opetusta varten vähintään 28 professorin tehtävää johtosäännöllä määrätyillä aloilla.

Lisätietoa: Sök svenskspråkiga experter (ruotsiksi)

Yliopiston palveluita tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelijoilla on oikeus asioida yliopistolla suomeksi ja ruotsiksi. Yliopiston tukipalvelut HelpDesk, opiskelijaneuvonta, liikkuvuuspalvelut sekä hakijapalvelut palvelevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tiedekunnat huolehtivat opinto-ohjauksen tarjoamisesta eri kielillä.
 

Jokaisella kampuksella on erilaisia yhteistyöryhmiä, jotka kehittävät ja koordinoivat kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä opetusta ja toimintaa. Kumpulalla ja Viikillä on yhteinen kampusryhmä, joka on avoin kaikille työntekijöille ja opiskelijoille. Kumpulassa on tämän lisäksi kaksikielisyyden komitea. Keskustakampuksella on oma yhteistyöryhmänsä. Meilahdessa on työkomitea. Ole yhteydessä ruotsinkielisten asioiden yksikön kampuskoordinaattoreihin saadaksesi lisätietoja (katso Ruotsinkielisten asioiden yksikkö).

Kussakin tiedekunnassa on dekaani tai varadekaani, joka vastaa tiedekuntansa kaksikielisyysasioista. Dekaanin tai varadekaanin toimenkuvaan kuuluu varmistaa kaksikielisyyden toteutuminen tiedekunnassa.

Yliopiston kaksikielisyysdekaanit 2018-2021

Yliopistolain mukaan yhden vararehtorin tulee olla ruotsinkielisen professuurin haltija, jos yliopiston rehtori ei hoida tällaista tehtävää. Helsingin yliopiston kaksikielisyysasioista vastaa vararehtori Tom Böhling.

Yliopistossa toimiva Svenska verksamhetsnämnden on erityisesti ruotsinkielisiin toimintoihin keskittyvä lautakunta. Lautakunnasta säädetään laissa, ja sen puheenjohtajana toimii ruotsinkielisten professuurien viranhaltijoiden joukosta valittu rehtori tai vararehtori.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet nimittää hallitus nelivuotiseksi kaudeksi. Lautakunnassa ovat edustettuina kaikki tiedekunnat, Svenska social- och kommunalhögskolan, yhteistyöyliopistot ja ‑instituutit sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Sihteeristönä toimii ruotsinkielisten asioiden yksikkö.

Lautakunnan jäsenet

Valtuuskunnan tehtävänä on edistää yliopiston ruotsinkielistä opetusta ja tutkimusta kehittämällä yhteiskunnallisia yhteyksiä ja yhteistyötä.

Valtuuskunnan jäsenet 2021-2022

Tehtävät

Ruotsinkielisten asioiden yksikkö toimii yliopiston palveluorganisaatiossa osana johdon tukitoimintoja. Yksikön toimenkuvaan kuuluu sekä yliopistotaso että paikalliset palvelut kampuksilla ja oppiaineissa.

Kaikilla kampusalueilla on ruotsinkieliset kampuskoordinaattorit, joiden tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaksikielisyyttä kampusalueittain.

Svenska ärenden
svenska-arenden@helsinki.fi
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Harriet Lindeberg-Saapunki
Ruotsinkielisten asioiden päällikkö
harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi
puh. 050 453 1401

Belinda Andersson
Asiantuntija
belinda.andersson@helsinki.fi 
puh. 050 411 2728

Richard Backman
Kampuskoordinaattori, Meilahti
richard.backman@helsinki.fi
puh. 050 414 2318

Jessica Karlsson
Kampuskoordinaattori, Viikki ja Kumpula
jessica.karlsson@helsinki.fi
puh.  050 434 2351

Mikaela Wickman
Kampuskoordinaattori, keskustakampus
mikaela.wickman@helsinki.fi
puh.  050 314 6792

Yksikön tehtäviin kuuluu erityisesti:

  • tukea yliopiston johtoa kaksikielisyyttä koskevissa strategisissa kysymyksissä
  • luoda aloitteita ja kehittää yliopiston ruotsinkielistä toimintaa sekä kannustaa toimivaan kaksikielisyyteen
  • ottaa osaa yliopiston strategia- ja toiminnanohjaustyöhön kaksikielisyyden osalta
  • edistää kaksikielisen yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikuttamista
  • toimia Svenska verksamhetsnämndenin ja Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitetin sihteeristönä

Julkaisut

UNIversellt-uutiskirje tarjoaa viimeisimmät ajankohtaiset ruotsinkieliset uutiset ja kuulumiset Helsingin yliopistosta 4 kertaa vuodessa. Tilaa UNIversellt-uutiskirje.