Kaksikielinen tutkinto - valttikortti työmarkkinoilla

Helsingin yliopistolla, Suomen ainoassa kaksikielisessä huippuyliopistossa, opiskelijoilla on edellytykset valmistua kaksikielisiksi asiantuntijoiksi. Kahdeksassa koulutusohjelmassa tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kaksikielinen tutkinto, Tvåspråkig examen (Tvex), jossa kielitaito ja oman alan asiantuntijuus kehittyvät rinnakkain. Kaksikielisessä tutkinnossa opiskelija suorittaa kursseja sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tvexissä opiskelija suorittaa kolmasosan opinnoistaan suomeksi, kolmasosan ruotsiksi ja kolmasosan haluamallaan kielellä.

Tutkintotodistukseen opiskelija saa merkinnän siitä, että hän on suorittanut kaksikielisen tutkinnon. Tämä on todistus siitä, että opiskelijalla on pätevyys toimia työelämässä molemmilla kielillä.  Helsingin yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa jossa on mahdollista suorittaa kaksikielinen tutkinto. Tvex-mahdollisuus on houkutteleva vaihtoehto sekä suomen- että ruotsinkielisille opiskelijoille.  

Tvexin voi suorittaa seuraavissa ohjelmissa: 

  • Biologian kandiohjelma 
  • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma 
  • Kemian kandiohjelma 
  • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma 
  • Ympäristötieteen kandiohjelma 
  • Maataloustieteen kandiohjelma (maatalousekonomian opintosuunta) 
  • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma (maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta) 
  • Oikeusnotaarin koulutusohjelma 

Opiskelija hakee normaalisti koulutusohjelmaan, jossa on mahdollista suorittaa Tvex. Saatuaan opiskelupaikan, hän voi ilmoittautua kaksikielisen tutkinnon suorittajaksi.  

Tvex antaa valmiudet toimia työelämässä molemmilla kotimaisilla kielillä. Hallitessaan sekä suomen että ruotsin, opiskelijalla on paremmat työmahdollisuudet Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, sekä edellytykset luoda kontakteja kielirajojen yli. Tvexiä suorittamalla opiskelijat osoittavat myös olevansa valmiita tekemään töitä tavoitteidensa eteen. Tämä on ominaisuus, jota useimmat työnantajat arvostavat.

Tvexaajilla on lisäksi mahdollisuus hyödyntää Tvex-verkostoa luodakseen kontakteja ruotsin- ja ruotsinkielisille työmarkkinoille jo opintojen alkuvaiheessa. Verkosto koostuu työpaikoista, joissa on mahdollista suorittaa harjoittelu ruotsiksi ja/tai varjostaa ruotsin kielen taitoista asiantuntijaa työelämässä (ns. job shadowing). Verkosto on osa “Kaksikieliset asiantuntijat työelämässä” hanketta. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2020.

Erityisen hyvää kielitaitoa ei vaadita ohjelman alussa. Monet tvexaajat ovat opiskelleet toista kotimaista kieltä B1-tasolla peruskoulussa ja lukiossa. Kielitaito kehittyy nopeasti opintojen aikana, ja tutkintoon kuuluu sekä kielikursseja että yksilöllistä kielitukea. Tvexiin sisältyy opintojen lopussa hyväksytysti suoritettu CEFR:n C1-tason kielitesti. Tasolla C1 tarkoitetaan ammatillisen pätevyystason tai edistyneen tason kielen hallintaa.

Tvexaajilla on omat Tvex-tuutorit ja –koordinaattorit jotka ovat avuksi ja tekevät Tvex-matkan mahdollisimman helpoksi. Opiskelijajärjestöt järjestävät myös säännöllisesti tapahtumia jotka mahdollistavat rennon seurustelun yli kielirajojen.

Kielitaidon ei tarvitse olla loistava päästäkseen alkuun. Itseluottamus kasvaa matkan varrella nopeasti. Mielestäni kaksikielinen tutkinto kertoo, että olen valmis tekemään töitä tavoitteiden eteen. Kukapa työnantaja ei sitä arvostaisi? (Tvexaaja) 

Hae Kaksikieliset asiantuntijat LinkedIn-ryhmään! Ryhmän tarkoitus on tuoda yhteen Tvex-opiskelijoita ja työnantajia, joilla on tarve kaksikieliselle osaamiselle. Työnantajat voivat ilmoittaa mielenkiintoisista työpaikoista ja tapahtumista ja opiskelijat mm. etsiä harjoittelupaikkoja tai opinnäytetyön toimeksiantajia.  

Ryhmän löydät täältä, tervetuloa mukaan! 

 

Oletko kiinnostunut tarjoamaan Tvex-opiskelijalle, tvexaajalle, harjoittelupaikan, jossa on mahdollista työskennellä tai saada ohjausta ruotsiksi? Tai ehkä mahdollisuuden varjostaa ruotsin kielen taitoista asiantuntijaa yhden päivän aikana? Ilmoittaudu mukaan Tvex-verkostoon!   

Verkosto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää ruotsin kielen taitoaan työelämässä ja luoda kontakteja ruotsin- ja kaksikielisille työmarkkinoille. Työnantajana saat näkyvyyttä opiskelijapiireissä, näyttäydyt houkuttelevana työnantajana ja saat mahdollisuuden luoda kontakteja tulevaisuuden kaksikielisiin asiantuntijoihin. Verkosto luodaan osana  “Kaksikieliset asiantuntijat työelämässä”-hanketta, joka toteutetaan vuosina 2019–2020. Hankkeen mahdollistajana toimii säätiö Tre Smeder.

Ilmoittaudu mukaan! Organisaation nimi ja antamasi yhteystiedot julkaistaan Tvex-verkostossa Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Harjoittelujakso on 3 kuukauden pituinen ja opiskelijat suorittavat sen yleensä toisen opiskeluvuoden jälkeen. Opiskelijoiden on mahdollista saada taloudellista tukea yliopistolta harjoittelujaksoa varten.

Asiantuntijan varjostaminen tarkoittaa, että opiskelija varjostaa/seuraa asiantuntijaa tämän työpaikalla yhden päivän ajan saadakseen käsityksen työarjesta. Ennen varjostamista opiskelija allekirjoittaa vaitiolovelvollisuussopimuksen. 

Tavoite on luoda laaja verkosto, josta tvexaajat voivat etsiä ruotsin- tai kaksikielistä harjoittelupaikkaa tai mahdollisuutta varjostaa asiantuntijaa. Huomioi, että verkoston jäsenenä et takaa harjoittelupaikkaa tai varjostamismahdollisuutta opiskelijoille. Vastaavasti emme takaa, että opiskelijat ottavat teihin yhteyttä. Verkoston tarkoitus on tuoda yhteen työnantajia, joilla on tarve kaksikieliselle osaamiselle ja sitä osaamista omaavat opiskelijat.

Toivottavasti haluat liittyä!

Kysymyksiin Tvex-verkostosta vastaa projektikoordinaattori Maria Forsius maria.forsius@helsinki.fi