Kaksikielinen tutkinto - valttikortti työmarkkinoilla

Helsingin yliopistolla, Suomen ainoassa kaksikielisessä huippuyliopistossa, opiskelijoilla on edellytykset valmistua kaksikielisiksi asiantuntijoiksi. Kahdeksassa koulutusohjelmassa tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kaksikielinen tutkinto, Tvåspråkig examen (Tvex), jossa kielitaito ja oman alan asiantuntijuus kehittyvät rinnakkain. Kaksikielisessä tutkinnossa opiskelija suorittaa kursseja sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tvexissä opiskelija suorittaa kolmasosan opinnoistaan suomeksi, kolmasosan ruotsiksi ja kolmasosan haluamallaan kielellä.

Tutkintotodistukseen opiskelija saa merkinnän siitä, että hän on suorittanut kaksikielisen tutkinnon. Helsingin yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa jossa on mahdollista suorittaa kaksikielinen tutkinto. Tvex-mahdollisuus on houkutteleva vaihtoehto sekä suomen- että ruotsinkielisille opiskelijoille.  

Tvexin voi suorittaa seuraavissa ohjelmissa: 

Opiskelija hakee normaalisti koulutusohjelmaan, jossa on mahdollista suorittaa Tvex. Saatuaan opiskelupaikan, hän voi ilmoittautua kaksikielisen tutkinnon suorittajaksi.  

Tvex antaa valmiudet toimia työelämässä molemmilla kotimaisilla kielillä. Hallitessaan sekä suomen että ruotsin, opiskelijalla on paremmat työmahdollisuudet Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, sekä edellytykset luoda kontakteja kielirajojen yli. Tvexiä suorittamalla opiskelijat osoittavat myös olevansa valmiita tekemään töitä tavoitteidensa eteen. Tämä on ominaisuus, jota useimmat työnantajat arvostavat.

Tvexaajilla on lisäksi mahdollisuus hyödyntää Tvex-verkostoa luodakseen kontakteja ruotsin- ja ruotsinkielisille työmarkkinoille jo opintojen alkuvaiheessa. Verkosto koostuu työpaikoista, joissa on mahdollista suorittaa harjoittelu ruotsiksi ja/tai varjostaa ruotsin kielen taitoista asiantuntijaa työelämässä (ns. job shadowing). Verkosto on osa “Kaksikieliset asiantuntijat työelämässä” hanketta. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021.

Erityisen hyvää kielitaitoa ei vaadita ohjelman alussa. Monet tvexaajat ovat opiskelleet toista kotimaista kieltä B1-tasolla peruskoulussa ja lukiossa. Kielitaito kehittyy nopeasti opintojen aikana, ja tutkintoon kuuluu sekä kielikursseja että yksilöllistä kielitukea. Tvexiin sisältyy opintojen lopussa hyväksytysti suoritettu CEFR:n C1-tason kielitesti. Tasolla C1 tarkoitetaan edistyneen tason kielen hallintaa.

Tvexaajilla on omat Tvex-tuutorit ja –koordinaattorit jotka ovat avuksi ja tekevät Tvex-matkan mahdollisimman helpoksi. Opiskelijajärjestöt järjestävät myös säännöllisesti tapahtumia jotka mahdollistavat rennon seurustelun yli kielirajojen.

Kielitaidon ei tarvitse olla loistava päästäkseen alkuun. Itseluottamus kasvaa matkan varrella nopeasti. Mielestäni kaksikielinen tutkinto kertoo, että olen valmis tekemään töitä tavoitteiden eteen. Kukapa työnantaja ei sitä arvostaisi? (Tvexaaja) 

Liity Kaksikieliset asiantuntijat LinkedIn-ryhmään! Ryhmän tarkoitus on tuoda yhteen Tvex-opiskelijoita ja työnantajia, joilla on tarve kaksikieliselle osaamiselle. Työnantajat voivat ilmoittaa mielenkiintoisista työpaikoista ja tapahtumista ja opiskelijat mm. etsiä harjoittelupaikkoja tai opinnäytetyön toimeksiantajia.  

Ryhmän löydät täältä, tervetuloa mukaan! 

 

Voiko organisaatiosi tarjota opiskelijoille suunnattuja työmahdollisuuksia, jossa on mahdollista käyttää ruotsin kieltä? Tutustu Helsingin yliopiston Tvex-verkostoon! 

Tvex-verkoston tarkoitus on auttaa Tvex-opiskelijoita löytämään työpaikkoja, joissa heidän on mahdollista hyödyntää ja kehittää kaksikielistä asiantuntijuuttaan. Verkosto koostuu organisaatioista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan opiskelijoille: 

  1. harjoittelupaikan, jossa on mahdollista työskennellä tai saada ohjausta ruotsiksi 
  2. mahdollisuuden varjostaa ruotsin kielen taitoista asiantuntijaa yhden työpäivän ajan (ns. job shadowing) 

Opiskelijoiden on mahdollista saada taloudellista tukea yliopistolta harjoittelujaksoa varten. Harjoittelujakso on 2-3 kuukauden pituinen.  

Käytännössä rekisteröit organisaationne yhteystiedot verkostoon ja opiskelija ottaa itse yhteyttä kiinnostuksen mukaan. Verkoston jäsenenä saatte näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa sekä mahdollisuuden löytää määrätietoisia ja kielitaitoisia työntekijöitä. Rekisteröityminen verkostoon ei velvoita teitä tarjoamaan opiskelijoille työmahdollisuuksia.

Rekisterilomakkeen löydät täältä. 

Verkosto on osa Helsingin yliopiston Kaksikieliset asiantuntijat työelämässä-hanketta, joka toteutetaan lukuvuonna 2019-2021. Tutustuthan myös Kaksikieliset asiantuntijat-LinkedIn-ryhmään, joka on dynaaminen verkosto Tvex-opiskelijoille, ruotsin kielen taitoisille asiantuntijoille sekä työnantajille, joilla on tarve kaksikieliselle osaamiselle. 

Kysymyksiisi vastaa Svenska ärenden, svenska-arenden@helsinki.fi