Koronavirustilanteen asiantuntijoita

Tältä sivulta löydät tutkijoita, jotka ovat asiantuntijoita COVID-19-koronavirukseen liittyvissä teemoissa.

Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Muistathan, että viranomaisohjeita koronavirukseen liittyen antavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtioneuvosto ja ministeriöt sekä sairaanhoitopiirit, Helsingin tapauksessa HUS.

Lääketiede ja lääkekehitys

 • Anu Kantele, infektiosairauksien professori, Meilahden rokotetutkimuskeskus MeVacin johtaja.
 • Lasse Lehtonen, kansanterveystieteen professori.
 • Olli Vapalahti, zoonoosivirologian professori. Vapalahti tutkii muun muassa puutiaisaivokuumetta, zikaa ja ebolaa sekä osin uusia viruksia, joita ei aiemmin ole kuvattu.  
 • Raimo Tuominen, farmakologian professori. Lääkekehitys. 
 • Leena Hanski, farmaseuttisten biotieteiden yliopistonlehtori. Lääkekehitys.
 • Vincenzo Cerullo, farmaseuttisten biotieteiden professori. Lääkekehitys. Englanninkieliset haastattelut.
 • Seppo Meri. Immunologian professori, HY; ylilääkäri, HUSLAB/HUS. Immunologia, mikrobien immuuniväistö, rokotukse
 • Kalle Saksela. Virologian professori. Erityisesti solu- ja molekyylibiologiaan liittyvä virologinen perustutkimus, virusten ja isäntäsolun vuorovaikutus, varhaisen vaiheen lääkekehitys.
 • Kari Tikkinen, kliinisen epidemiologian dosentti, koronan lääkehoitoa selvittävän WHO:n SOLIDARITY-tutkimuksen kansallinen päätutkija. SOLIDARITY Finland -tutkimus, koronan lääkehoidon tutkimus, näyttöön perustuva lääketiede

Psykologia

 • Marko Elovainio. Psykologian professori. Yksinäisyyden ja eristämisen terveysvaikutukset.
 • Anu-Katriina Pesonen. Psykologian dosentti. Uni ja vuorokausirytmi poikkeusoloissa.
 • Iiris Hovatta. Käyttäytymisgenetiikan professori. Ahdistuneisuuden genetiikka ja neurobiologia

Biolääketiede 

 • Tuomas Aivelo, tutkijatohtori, loisten ja taudinaiheuttajien evoluutio ja ekologia, zoonoottiset taudit, kaupunkiekologia ja biologian opetuksen tutkimus.
 • Tarja Sironen, virologi, Helsinki One Health -apulaisprofessori. Infektiotautien ehkäisystä. Tarja Sironen on kiinnostunut mikrobien muuntuvista ominaisuuksista ja pyrkii tutkimuksessaan tuottamaan tietoa, jonka avulla voidaan varautua erilaisiin infektiouhkiin muuttuvassa ympäristössä. Tutkimuksen keskiössä on tunnistaa niitä mikrobien ominaisuuksia ja ympäristötekijöitä, jotka edeltävät mikrobin muuntumista taudinaiheuttajaksi. Tätä tietoa voidaan soveltaa infektiotautien ehkäisyssä. 
 • Anne Jääskeläinen (em. Tarja Sirosen tutkimusryhmästä).
 • Harri Alenius, immunologiaa, keskittyy ympäristöstä tulevien terveysvaikutuksien tarkasteluun.   
 • Thomas Lilley, lepakot, eläinvälitteiset taudit, eläintaudit, ekofysiologia, ekologia, eläinfysiologia, biodiversiteetti.

Sosiaalipsykologia, sosiaali- ja kulttuuriantropologia

 • Apulaisprofessori Nelli Hankonen, käsihygieniakäyttäytyminen, riskien havaitseminen. 
 • Jenni Savonen, ilmiöön suhtautuminen, riskitiedon esittäminen, vastaanottaminen, käsitteleminen.
 • Miia Halme-Tuomisaari, +358 50 541 0226, miten sietää epävarmuutta ja välttää kollektiivista ahdistusta.

Taloudelliset vaikutukset  

Viestintä, koronavirus mediassa

Oikeustiede

 • Liisa Nieminen, erityisesti lääkintä- ja bio-oikeus.
 • Tuomas Ojanen, valtiosääntöoikeuden professori. Perustuslakikysymykset, kysymykset valmiuslaista.
 • Olli Norros, sopimus-, vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus.  Esim. force majeure -kysymykset.
 • Professori Jukka Kekkonen, kriisit ja oikeus, oikeusvaltion periaatteet ja historia, oikeushistoria.
 • Professori Sakari Melander, rikosoikeus.

Tietotekniset vaikutukset

 • Professori Jussi Kangasharju, tietojenkäsittelytieteen osasto. Tietoverkkojen kestävyys, mobiiliverkkojen kestävyys ja toimintakyky, videoneuvottelujärjestelmät, pilvipalvelut.
 • Professori Tommi Mikkonen, tietojenkäsittelytieteen osasto. Tietotekninen infrastruktuuri, kovan kuormituksen vaatimat tekniset ratkaisut, ICT-alan etätyöt.
 • Professori Sasu Tarkoma, tietojenkäsittelytieteen osasto. Pilvipalveluiden ja tietoverkkojen toimintakyky ja riittävyys, tietoturva ja verkkohuijauksilta suojautuminen.

Poliittiset vaikutukset

 • Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma. EU ja yhtenäisyys.
 • Yliopistonlehtori Anna-Liisa Heusala. Siirtotyöläiset ja Moskovan korona-tilanne, Keski-Aasia ja korona
 • Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Pandemian yhteiskunnalliset vaikutukset Venäjällä.
 • Professori Mikko Mattila. Terveys ja poliittinen osallistuminen.
 • Yliopistotutkija Timo Miettinen. Erityisesti kysymyksiä EU:sta ja Euroopasta.
 • Yliopistonlehtori Katalin Miklossy. Kriisien vaikutus Itä-Euroopassa, EU:n tulevaisuus.
 • Yliopistonlehtori Emilia Palonen. Euroopan politiikka, populismi, demokratia.
 • Professori Teivo Teivainen. Maailmanpolitiikka, demokratia, hallinto.
 • Yliopistotutkija Hanna Wass. Sote ja eriarvoisuus.

Vaikutukset ilmastoon

Kulutuskäyttäytyminen ja ruokakulttuuri

 • Tutkimusjohtaja Päivi Timonen
 • Tutkimusjohtaja Petteri Repo.
 • Kotitaloustieteen ja -opetuksen professori Minna Autio. Kuluttajakäyttäytyminen, kulutuskulttuuri, kestävä kulutus, kuluttajakasvatus, kulutus ja tuotanto.
 • Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Ruokakulttuuri, kestävä ruokakulttuuri, ruoan kulutus ja sen muutokset, ruokakasvatus.
 • Ruokakulttuurin professori Mari Niva. Ruoan kulutus, ruokakulttuuri, syöminen, kestävä kulutus.

Koronarajoitusten vaikutuksen ihmisten liikkumiseen

 • Geoinformatiikan apulaisprofessrori Tuuli Toivonen Paikkatietoaineiston ja mobiilidata-aineiston analyysit

Etäopiskelu ja -opetus poikkeustilanteessa

 • Professori Kirsti Lonka. Oppiminen. Kysymyksiä itseopiskelusta ja motivaatiosta. Vinkkejä etäopiskeluun ja -opetukseen.
 • Yliopistotutkija Liisa Ilomäki. Digiteknologian ja -pedagogiikan kehittäminen; opettajien koulutus digitaalisesta käytöstä; virtuaalisen ja verkko-opetuksen ja opiskelun opettaminen, kehittäminen ja tutkimus.
 • Tutkijatohtori Minna Lakkala. Digiteknologian opetuskäytön kehittäminen sekä kouluissa toimivien opettajien teknisen ja pedagogisen osaamisen tukeminen sekä lähi- että etäopetuksen toteuttamisessa.
 • Yliopistonlehtori Leena Ripatti-Torniainen. Yliopisto-opetus kriisitilanteessa - miten lähiopetus muutetaan etäopetukseksi.
 • Professori Katariina Salmela-Aro. Etätyö ja etäopiskelu, jaksaminen, uupumus, karanteeni, hyvinvointi, eriarvoisuus ja korona, rehtorit, opettajat, vanhemmat, oppilaat.
 • Professori Auli Toom. Opiskelijoiden oppimisen tukeminen muuttuvassa tilanteessa pedagogisesti linjakkaalla tavalla osaamistavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät ja arviointimenetelmät huomioiden.

Perhe-elämä ja lapset poikkeustilanteessa

 • Professori Mirjam Kalland. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden tuki erityistilanteessa. Miten puhua lapselle virusepidemiasta? 
 • Professori Maritta Törrönen. Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi sijaishuollossa ja erityisesti sijaishuollosta itsenäistymisen jälkeen, vastavuoroinen ja holistinen hyvinvointi.
 • Yliopistonlehtori Eveliina Heino. Lasten ja perheiden palvelut, monikulttuuriset perheet, venäläistaustaiset perheet.

Myötätunto, hyvinvointi ja etiikka

 • Professori Henrietta Grönlund. Vapaaehtoistoiminta, kansalaistoiminta, auttamishalu, järjestöjen ja evankelis-luterilaisen kirkon toiminta avun tarpeissa.
 • Professori Jaana Hallamaa. Sosiaali- ja terveysalan eettiset kysymykset. 
 • Professori Tuomas Heikkilä. Kirkkohistoria, kriisit historiassa ja niistä selviäminen. 
 • Professori Minna Huotilainen. Etätyö ja etäopiskelu sekä aivojen huoltaminen poikkeusaikana. 
 • Akatemiatutkija Marjaana Jauhola. Puh. +919667796490 (Intia). Katastrofien ja niiden jälkeisen jälleenrakennuksen yhteys eriarvoisuuteen. Erityisalueena Etelä- ja Kaakkois-Aasia (Intia, Indonesia).
 • Professori Niklas Jensen-Eriksen. Suomen talous- ja yrityshistoria, talouskriisit.   
 • Apulaisprofessori Anni Kajanus. Yhteisöllisyys, yhteistyö ja konfliktit eri olosuhteissa, Kiina. 
 • Professori Antti Kauppinen. Puh. 040-715 2840. Etiikka, oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, terveydenhuollon priorisointi. 
 • Professori Laura Kolbe. Suomen ja Euroopan historia, kaupunkihistoria. 
 • Professori Lasse Lipponen. Myötätunto, varhaiskasvatus. 
 • Tohtorikoulutettava Elina Maaniitty. Tautiepidemioiden historia, lääketieteen historia, taudit ja merenkulku.
 • Professori Anne Birgitta Pessi. Myötätunto, kansalaistoiminta, empatia, kohtaaminen ja vuorovaikutus etänä/digi, pyhyyden kokemukset.
 • Dosentti, tutkijatohtori Panu Pihkala. Ympäristö- ja myös korona-ahdistus. 
 • Professori Sami Pihlström. Uskonnonfilosofia ja etiikka, mm. kärsimyksen ongelmaan ja kuolevaisuuteen liittyvät kysymykset. 
 • Tutkijatohtori Antti Rajala. Sosiaalinen vuorovaikutus, dialoginen opetus, yhteisöllinen oppiminen, myötätunto. 
 • Professori Risto Saarinen. Toivo, tulevaisuus, kuolema. 
 • Tohtorikoulutettava Anna Seppänen. anna.m.seppanen@helsinki.fi, +358 40 748 0005. Työelämän ja yritystoiminnan etiikka, myötätunto, yritysten auttamistoiminta.
 • Yliopistonlehtori Tuomas Tepora. Kriisiajat, mielialat, kriiseistä oppiminen.
 • Dosentti, yliopistonlehtori Lotta Uusitalo.  Erityispedagogiikka, positiivinen kasvatus, vahvuuspohjainen opettaminen, vanhemmuus.
 • Apulaisprofessori Katja Valaskivi. Salaliittoteoriat, propaganda, kollektiiviset uskomusjärjestelmät ja mediaympäristö, disinformaatio.

Ruokaturva, maatalous, ravitsemus 

Elintarviketurvallisuus ja ympäristöterveys

 • Professori Johanna Björkroth, elintarvikehygienia
 • Apulaisprofessori Janne Lundén. elintarvikevalvonta
 • Dosentti, yliopistolehtori Leena Maunula, ihmiselle tautia-aiheuttavien virusten esiintyvyys elintarvikkeissa, vedessä ja ympäristössä
 • Professori, Marina Heinonen, elintarvikkeiden turvallisuus 
 • Professori, Per Saris, elintarvikehygienia