Kuntavaalien teemojen asiantuntijoita
Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston tutkijoita, jotka voivat kommentoida kuntavaaleihin liittyviä eri teemoja.

Kristiina Brunila eriarvoisuus ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen kasvatuksessa ja koulutuksessa, nuorten syrjäytyminen ja siirtymät, koulukiusaaminen, rasismi, seksismi koulussa,  

oppivelvollisuuden jatkaminen 18 vuoteen sekä sen seuraukset koulukentällä, koulutuksen taloudellistuminen, inkluusio  

Elina Fonsen varhaiskasvatus, pedagoginen johtajuus, laatu, kasvatus- ja opetusalan johtaminen, varhaiskasvatuksen opettajan työ, johtaminen, organisaatioiden kehittäminen  

Jaakko Hilppö kasvatuspsykologia, varhaiskasvatus, oppiminen, toimijuus  

Gunilla Holm koulutus ja kasvatus (ruotsinkielinen), tasa-arvo, pohjoismainen hyvinvointi  

Juho Honkasilta inkluusio, erityispedagogiikka, yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus, käyttäytymishäiriöt koulussa, käyttäytymishäiriödiagnostiikka koulussa (ADHD), empaattinen vuorovaikutus  

Risto Hotulainen koulutuksen arviointi  

Heidi Huilla koulutussosiologia, kaupunkisegregaation vaikutukset kouluissa, koulutuksellinen huono-osaisuus, inkluusio  

Elina Ikävalko koulutuksen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö, koulutuksen tasa-arvopolitiikka, mielenterveystyö  

Mirjam Kalland varhaiskasvatus, perhe, vanhemmuus, lasten tunnekehitys, lastensuojelu  

Sonja Kosunen koulutussosiologia ja -politiikka, alueellinen eriarvoistuminen, kouluvalinnat, korkeakoulututkimus, opiskelijavalinnat, eriarvoisuus, tasa-arvo, eriytymiskehitys, segregaatio ja perusopetuspolitiikka (koulujen maineet sisältäen koulukiusaamiseen, sisäilmaan ja väistötiloihin liittyvät teemat, perheiden kouluvalinnat, oppilasvalikointi), inkluusio    

Lasse Lipponen varhaiskasvatus, lastentarhanopettajankoulutus  

Anna-Maija Niemi  inkluusio  

Jukka Rantala koulujen historia ja kehitys  

Katariina Salmela-Aro kasvatuspsykologia, oppiminen ja motivaatio  

Janne Varjo koulutusmahdollisuuksien alueellinen tasa-arvo, valtion ja kuntien välinen ohjaussuhde koulutuspolitiikassa, koulutuspoliittinen päätöksenteko kunnissa, kuntien järjestämän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laatu, eriytymiskehitys/segregaatio suurissa kaupungeissa 

Helena Blomberg-Kroll sosiaalityö sote-uudistuksessa, hyvinvointipolitiikka, arvot ja asenteet sosiaalipalvelut, toimeentulotuki, perustulo 

Anna Keski-Rahkonen Mielenterveys: hoidon piiriin pääsemisen tehostaminen, terapiatakuu ja maksuton psykoterapeuttikoulutus 

Silja Kosola koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, nuorison terveys ja mielenterveys 

Christian Kroll sosiaalityö sote-uudistuksessa, hyvinvointipolitiikka, arvot ja asenteet sosiaalipalvelut, toimeentulotuki, perustulo  

Harry Lunabba sosiaalityö, lastensuojelu, sosiaaliset suhteet, kouluongelmat, oppilashuolto, poikatutkimus, poikien identiteetti 

Anu-Katriina Pesonen psykologien/mielenterveysammattilaisten koulutus, lasten ja nuorten mielenterveys, mielenterveyspalveluiden saatavuus, mielenterveystyön kehittäminen, ennaltaehkäisy 

Kari Reijula sote-uudistus ja työterveyshuollon palvelut 

Risto Renkonen lääketieteen opetus ja tutkimus ja innovaatiot, HUS-HY yhteistyö 

Marjaana Seppänenvanhuspalvelut

Paulus Torkki sote-uudistus, sote-palveluiden tuottavuus ja vaikuttavuus, sosiaali- ja terveystaloustiede.  

Maritta Törrönen lastensuojelu 

Pertti Ahonen demokratia, nuorten osallistuminen, asiantuntijatieto politiikassa

Maria Bäck poliittinen ja sosiaalinen luottamus  

Sebastian Godenhjelm poliittinen osallisuus, demokratia, alueellinen hallinto 

Anne Holli tasa-arvonäkökulmat, sukupuoli ja politiikka, demokratia, poliittinen valmistelu, poliittiset instituutiot    

Hannu Lahtinenäänestysaktiivisuus, osallistuminen   

Mikko Mattila äänestäminen, osallistuminen   

Sami Moisio kuntien kehitys, muutos ja kilpailu, aluekehitys, hyvinvointialueet, kaupungistuminen

Emilia Palonenvaalien ennakointi, tuloksen arviointi   

Johanna Peltoniemi äänestäminen poikkeusoloissa  

Åsa von Schoultz vaalien ennakointi ja tuloksen arviointi; haastattelut ruotsin tai englannin kielellä 

Stefan Sjöblom kunnallishallinto, hallintopolitiikka, kuntapalvelut   

Kim Zilliacus mielipidetutkimus, ympäristöpolitiikka, poliittiset liikkeet/puolueet, äänestäjäkäyttäytyminen, paikallisdemokratia 

Hanna Wasskansalaisten osallisuus, demokratian toteutuminen poikkeusoloissa   

 

Jukka Pirttilä julkistalous 

Antti Ronkainen poliittinen talous 

  

 

Veikko Erantisosiaalisen median rooli kuntavaaleissa, demokratia, osallistuminen  

Juha Herkmanpopulismi ja media 

Veikko Isotalovaalikoneet 

Anu Kantolaviestintä kuntalaisten ja ehdokkaiden näkökulmasta  

Joonas Koivukoskipoliittinen viestintä 

Katarina Pettersson poliittinen retoriikka, vihapuhe, oikeistopopulismi, rasismi, nationalismi, sosiaalinen media  

Esa Väliverronenluottamus tietoon, median rooli 

Liisa Nieminen valtiosääntöoikeuden asiantuntija: välillinen demokratia (vaalit) ja välitön demokratia (kansalaisaloitteet)   

Tuomas Ojanen valtiosääntöoikeuden professori: perustuslaki, kv. ihmisoikeudet ja EU-oikeus