Kaksikielinen yliopisto
Helsingin yliopisto on kaksikielinen huippuyliopisto, jonka opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Opiskelijat ja henkilökunta muodostavat monikielisen yhteisön, jossa ruotsilla on oma paikkansa. Yliopisto osallistuu myös aktiivisesti suomenruotsalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Täältä löydät tietoa siitä, kuinka kaksikielisyys näkyy yliopiston arjessa.
Opetusta ruotsiksi
 • Yliopistolain (558/2009) mukaan Helsingin yliopistossa tulee olla vähintään 28 professuuria ruotsinkielistä opetusta varten. Käytännössä ruotsinkielistä opetusta antaa yli 30 ruotsinkielistä professoria ja satakunta opettajaa.
 • Opiskelijoilla on oikeus tenttiä sekä laatia harjoitustyönsä ja tutkielmansa ruotsiksi myös silloin, kun opetuskielenä on suomi.
 • Useissa oppiaineissa on tarjolla kaksikielisiä tutkintoja.

Helsingin yliopisto vastaa ainoana Suomessa ruotsinkielentaitoisten juristien, lääkäreiden, hammaslääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, sosiaalipsykologien, eläinlääkäreiden, agronomien, metsänhoitajien ja maantieteilijöiden koulutuksesta. Yliopisto on myös ainoa taho Suomessa, joka tarjoaa yliopistotasoista journalismikoulutusta ruotsin kielellä.

Helsingin yliopistossa ruotsinkielisestä opetuksesta vastaavat koulutusohjelmat. Ruotsinkielisen opetuksen määrä vaihtelee ohjelmittain. Suurin osa yliopiston reilusta 30:sta kandiohjelmasta tarjoaa jossain määrin ruotsinkielistä opetusta, kuten myös lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat. Lisäksi maisteritasolla ruotsinkielistä opetusta tarjotaan yhteiskuntatieteissä, oikeustieteessä, kasvatustieteissä sekä humanistisella alalla. Tutustu ruotsinkieliseen opiskelutarjontaan (sivu ruotsiksi). 

Ruotsinkielisiä kursseja on myös tarjolla kaikilla kampuksilla, myös koulutusohjelmien ulkopuolisille opiskelijoille. 

Palvelua ruotsiksi

Yliopiston palveluita tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelijoilla on oikeus asioida yliopistolla suomeksi ja ruotsiksi. Yliopiston tukipalvelut HelpDesk, opiskelijaneuvonta, liikkuvuuspalvelut sekä hakijapalvelut palvelevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tiedekunnat huolehtivat opinto-ohjauksen tarjoamisesta eri kielillä.

Kampusyhteystyöryhmät

Jokaisella kampuksella on erilaisia yhteistyöryhmiä, jotka kehittävät ja koordinoivat kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä opetusta ja toimintaa:

 • Kumpulalla ja Viikillä on yhteinen kampusryhmä, joka on avoin kaikille työntekijöille ja opiskelijoille
 • Kumpulassa on myös kaksikielisyyden komitea
 • Keskustakampuksella on oma kampusyhteistyöryhmänsä
 • Meilahdessa on työkomitea.

Ole yhteydessä ruotsinkielisten asioiden yksikön kampuskoordinaattoreihin saadaksesi lisätietoja (katso Ruotsinkielisten asioiden yksikkö alemmas sivulla).

Kaksikielisyysdekaanit

Kussakin tiedekunnassa on dekaani tai varadekaani, joka vastaa tiedekuntansa kaksikielisyysasioista. Dekaanin tai varadekaanin toimenkuvaan kuuluu varmistaa kaksikielisyyden toteutuminen tiedekunnassa.

Teologinen tiedekunta: varadekaani Elina Vuola
Oikeustieteellinen tiedekunta: dekaani Pia Letto-Vanamo
Lääketieteellinen tiedekunta: varadekaani Tiina Paunio
Humanistinen tiedekunta: varadekaani Minna Palander-Collin
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: dekaani Kai Nordlund
Farmasian tiedekunta: varadekaani Yvonne Holm
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: varadekaani Helene Åström
Kasvatustieteellinen tiedekunta: dekaani Johanna Mäkelä
Valtiotieteellinen tiedekunta: dekaani Marjaana Seppänen
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: varadekaani Janna Pietikäinen
Eläinlääketieteellinen tiedekunta: varadekaani Maria Fredriksson Ahomaa

Vararehtori

Yliopistolain mukaan yhden vararehtorin tulee olla ruotsinkielisen professuurin haltija, jos yliopiston rehtori ei hoida tällaista tehtävää. Helsingin yliopiston kaksikielisyysasioista vastaa vararehtori Tom Böhling.

Ruotsinkielisten asioiden lautakunta

Yliopistossa toimiva Svenska verksamhetsnämnden on erityisesti ruotsinkielisiin toimintoihin keskittyvä lautakunta. Lautakunnasta säädetään laissa, ja sen puheenjohtajana toimii ruotsinkielisten professuurien viranhaltijoiden joukosta valittu rehtori tai vararehtori.

Yliopiston hallitus nimittää lautakunnan jäsenet ja varajäsenet nelivuotiseksi kaudeksi. Lautakunnassa ovat edustettuina kaikki tiedekunnat, Svenska social- och kommunalhögskolan, yhteistyöyliopistot ja ‑instituutit sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Sihteeristönä toimii ruotsinkielisten asioiden tiimi.

Puheenjohtaja: vararehtori, professori Tom Böhling
Sihteeri: asiantuntija Belinda Andersson 

Jäsenet (ja varajäsenet):

Johan Bastubacka, yliopistonlehtori (Aura Nortomaa, yliopisto-opettaja), teologinen tiedekunta
Ellen Eftestöl, professori (Päivi Leino-Sandberg, professori), oikeustieteellinen tiedekunta
Derek Fewster, yliopistonlehtori (Hanna Lehti-Eklund, professori), humanistinen tiedekunta
Lena Sjöberg, kliininen opettaja (Tiina Paunio, professori), lääketieteeellinen tiedekunta
Gunilla Holm, professori (Erika Löfström, professori), kasvatustieteellinen tiedekunta
Yvonne Holm, professori (Tapani Viitala, yliopistotutkija), farmasian tiedekunta
Ilse Julkunen, professori (Marjaana Seppänen, professori), valtiotieteellinen tiedekunta
Johan Bärlund, rehtori (Henrika Zilliacus-Tikkanen, vararehtori), Svenska social- och kommunalhögskolan
Kai Nordlund, professori (Susanne Wiedmer, yliopistonlehtori), matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
John Sumelius, professori (Hanna Koivula, yliopistonlehtori), maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Anna Valros, professori (Maria Fredriksson-Ahomaa, professori), eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helena Åström, yliopistonlehtori (Ulrika Candolin, professori), bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Linda Gerkman, opintoasiainpäällikkö (Helena Strandell, suunnittelupäällikkö), Svenska handelshögskolan
Mona Forsskåhl, rehtori ja toimitusjohtaja (Annika Stadius, opintoasiainpäällikkö), Yrkeshögskolan Arcada

Felix Mäkelä, opiskelija (Stina Wikman, opiskelija)
Viola Mickos, opiskelija (Pär-Erik Sjöström, opiskelija)
Opiskelijajäsenet on valittu toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2021.

 

Ruotsinkielisten asioiden valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävänä on edistää yliopiston ruotsinkielistä opetusta ja tutkimusta kehittämällä yhteiskunnallisia yhteyksiä ja yhteistyötä.

Puheenjohtaja: Bernas-Hilli Maria, toiminnanjohtaja, Suomen Johanniittain apu ry
Varapuheenjohtaja: vararehtori Tom Böhling

Jäsenet:

Adlercreutz Anders, kansanedustaja, RKP

Bengelsdorff-Lindstedt Anna, hallituksen puheenjohtaja, Oy Sandman-Nupnau Ab

Björkman Ingmar, dekaani, Kauppakorkeakoulu, Aalto

Borgarsdottír Sandelin Silja, ministerin erityisavustaja, RKP

Eftestöl Ellen, professori, HY

Flemmich Mikael, sivistystoimenjohtaja, Kauniaisten kaupunki

Floréen Patrik, yliopistonlehtori, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Jansson Sophia, hallituksen puheenjohtaja, luova johtaja, Moomin Characters Oy

Jungar Jonas, toimituspäällikkö, YLE

Kepsu Kaisa, erityisasiantuntija, Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Koivunen Anu, tutkija, Tampereen yliopisto

Lillkung Sören, toimitusjohtaja, Svenska Kulturfonden

Markelin Lia, tutkija, Ajatuspaja Magma

Martin Anna-Christina, toiminnanjohtaja, Stiftelsen Sedmigradsky

Noponen Miska, VD, Annie Advisor

Penttilä Risto E. J., toimitusjohtaja, Nordic West Office

Salovaara Paula, toimittaja, yrittäjä

Spens Karen, rehtori, Svenska handelshögskolan

Stenlund Peter, ent. valtiosihteeri, ulkoasiainministeriö

Teir-Lehtinen Carola, hallitusasiantuntija

Thibblin Joachim, johtaja, Svenska teatern

Vartiainen Juhana, pormestari, Helsingin kaupunki

Wikberg Kristina, ent. johtaja, Kuntaliitto                                                                           

Wolfram Joy, ass. professor, Mayo Kliniken, USA (Helsingin yliopiston alumni)

                                                                                                                   

Ruotsinkieliset asiat

Ruotsinkielisten asioiden tiimi toimii yliopiston palveluorganisaatiossa osana johdon tukitoimintoja. Tiimin toimenkuvaan kuuluu sekä yliopistotaso että paikalliset palvelut kampuksilla ja oppiaineissa.

Kaikilla kampusalueilla on ruotsinkieliset kampuskoordinaattorit, joiden tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaksikielisyyttä kampusalueittain.

Tiimin tehtäviin kuuluu erityisesti:

 • tukea yliopiston johtoa kaksikielisyyttä koskevissa strategisissa kysymyksissä
 • luoda aloitteita ja kehittää yliopiston ruotsinkielistä toimintaa sekä kannustaa toimivaan kaksikielisyyteen
 • ottaa osaa yliopiston strategia- ja toiminnanohjaustyöhön kaksikielisyyden osalta
 • edistää kaksikielisen yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikuttamista
 • toimia Svenska verksamhetsnämndenin ja Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitetin sihteeristönä

Svenska ärenden
svenska-arenden@helsinki.fi
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Harriet Lindeberg-Saapunki
Ruotsinkielisten asioiden päällikkö
harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi
puh. 050 453 1401

Belinda Andersson
Asiantuntija
belinda.andersson@helsinki.fi 
puh. 050 411 2728

Richard Backman
Kampuskoordinaattori, Meilahti
richard.backman@helsinki.fi
puh. 050 414 2318

Jessica Karlsson
Kampuskoordinaattori, Viikki ja Kumpula
jessica.karlsson@helsinki.fi
puh.  050 434 2351

Mikaela Wickman
Kampuskoordinaattori, keskustakampus
mikaela.wickman@helsinki.fi
puh.  050 314 6792

Miska Siilin
Projektikoordinaattori
miska.siilin@helsinki.fi
puh. 050 566 8762

Toimintaperiaatteemme