Uute Scientific edistää ihon hyvinvointia luonnon omin keinoin

Uute Scientificin kehittämää Re-Connecting Nature® -valmistetta voidaan käyttää ihovoiteen aktiiviaineena tai yhdistää kankaisiin tehostamaan ihmisen immuunijärjestelmän toimintaa. Ensimmäiset valmistetta sisältävät kuluttajatuotteet tuotiin markkinoille 2020, ja tätä nykyä ”biodiversiteettijauhetta” sisältäviä tuotteita on saatavilla jo yli 40. Valmiste on patentoitu Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Kaupungistumisen myötä tyypin 1 diabeteksesta, allergioista, astmasta ja muista immuunivälitteisistä sairauksista on tullut mittavia maailmanlaajuisia ongelmia. Tutkijat ovat osoittaneet näiden sairauksien yleistymisen johtuvan jossain määrin siitä, että ihmiset etääntyvät luonnosta ja ovat entistä vähemmän kosketuksissa ympäristön mikrobikirjoon. Tämän takia ihmisten immuunipuolustus on heikentynyt. 

Saman rajan eri puolilla sijaitsevissa Venäjän Karjalassa ja Suomessa vastikään tehdyissä tutkimuksissa (linkki englanniksi) on saatu viitteitä siitä, että ympäristötekijät ovat vaikuttaneet suuresti immuunivälitteisten sairauksien esiintyvyyden lisääntymiseen. Infektioiden määrä, tarkemmin sanottuna niiden vähäisyys, saattaa olla merkittävä tekijä sekä autoimmuuni- että allergiasairauksien kehittymisessä. 

Lapsuus on asianmukaisesti toimivan immuunipuolustuksen kehittymisen kannalta tärkein vaihe ihmisen elämässä. Jos ei kuitenkaan ole mahdollista muuttaa asumaan monimuotoisempaan ympäristöön tai muokata elintapoja kaupunkiympäristössä, luonnossa esiintyvien maaperän pieneliöiden monimuotoisuutta voi hyödyntää myös käyttämällä Re-Connecting Nature® -luonnonuutetta. 

– Re-Connecting Nature® sisältää erilaisia metsä- ja maanviljelysympäristöissä esiintyviä mikrobeja, jotka auttavat ohjaamaan immuunijärjestelmän kehitystä oikeaan suuntaan. Sitä voidaan käyttää hienojakoisena jauheena tai muissa olomuodoissa, kertoo Kari Sinivuori, joka on Helsingin yliopiston spinout-yritys Uute Scientificin toimitusjohtaja.

On tärkeä huomata, että uutetta ei vielä käytetä sisäisesti, vaan sen on tarkoitus olla kosketuksissa ihoon. Valmistetta voidaan sekoittaa tai yhdistää päivittäiskulutustuotteisiin, kuten kankaisiin ja voiteisiin. Nykyään sitä on käytetty myös lasten muovailuvahoissa.

Ensimmäiset Re-Connecting Nature® -uutetta sisältävät kuluttajatuotteet tuotiin markkinoille vuoden 2020 lokakuussa. Nykyään valmistetta hyödyntää yhteensä 12 yritystä, ja se on yhtenä ainesosana yli 40 tuotteessa, muun muassa Ruskovillan villa-alusvaatteissa, suomalaisten Luonkos Finland Oy:n, Forest Pharmacy Oy:n ja brittiläisen Õrn Kuun kauneudenhoitotuotteissa sekä Arctic Vet -eläinhoitotuotteissa.

Tutkimukseen pohjaava yritys

Ajatus ”biodiversiteettijauheesta” on saanut alkunsa ainakin kolmesta viimeaikaisesta tutkimushankkeesta tai -konsortiosta. Näistä ADELE-konsortio (tutkimusalueena autoimmuunipuolustus ja elinympäristö) työllisti yhteensä 15 henkilöä kolmessa suomalaisessa yliopistossa.

ADELE-konsortiosta alkunsa saanut, Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteinen ADELE ecosystem -hanke kehittää keinoja, joilla voidaan estää immuunivälitteisten sairauksien kehittymistä. PREVALL-interventiotutkimus pyrkii vähentämään allergian puhkeamisen todennäköisyyttä pienillä lapsilla hyödyntämällä erittäin monimuotoista mikrobiologista siirrostetta, joka perustuu luonnonmukaisiin raaka-aineisiin. Tutkimusryhmän työhön viitattiin äskettäin kaupunkiluontoa ja sen monimuotoisuutta käsittelevässä Maailmanpankin englanninkielisessä raportissa.

Aki Sinkkosen johtamassa ImmunoGarden-hankkeessa kehitetään puutarhanhoitoon ja maisemointiin materiaaleja, joiden on tutkitusti osoitettu tehostavan ihon monimuotoista ja tervettä mikrobikantaa sekä edesauttavan immuunijärjestelmän kehittymistä ja normaalia toimintaa.

Helsingin yliopisto tukee tutkijoidensa – ja opiskelijoidensa – tekemien keksintöjen kaupallistamista monin eri tavoin tavoitteenaan ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia ja saattaa tutkimustulokset laajalti yhteiskunnan saataville.

 

Tämä Business Finlandin rahoittama kaupallistamisprojekti on päättynyt ja siitä on muodostettu spinout-yhtiö Uute Scientific Oy.

Ongelma

Tutkijat ovat osoittaneet, että lapsen immuunijärjestelmä ei kehity kunnolla liian puhtaassa ympäristössä. Puutteellinen kehitys saattaa osaltaan aiheuttaa autoimmuuni- ja allergiasairauksia. Paras ratkaisu on yhteys metsä- ja maanviljelysympäristöjen monimuotoiseen pieneliöstöön, mutta kaikki eivät voi lähteä kaupungista luontoon.

Ratkaisu

Uute Scientificin Re-Connecting Nature® -valmiste sisältää erilaisia mikrobeja metsä- ja maanviljelysympäristöistä. Sitä voidaan käyttää hienojakoisena jauheena tai muissa olomuodoissa ja sitä voidaan sekoittaa voiteisiin tai yhdistää kankaisiin. Näin valmiste voidaan tuoda kosketuksiin ihon kanssa. Mikrobiuutetta ei käytetä sisäisesti - vielä.

Keskeiset edut

Uute Scientificin Re-Connecting Nature® auttaa immuunijärjestelmää kehittymään oikeaan suuntaan myös kaupunkiympäristössä kaukana metsistä ja pelloista. Samalla se pienentää allergia- ja autoimmuunisairauksien riskiä.

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamallimme perustuu aineosan brändäykseen lisenssimaksua vastaan sekä uutteen valmistukseen ja myyntiin.

Tule mukaan

Etsimme sijoittajia ja tuotekehityskumppaneita lääkinnällisiin laitevalmistajiin eli CE-merkittyihin ihonhoitotuotteisiin ja lisäravinteisiin.

Uute Scientificin verkkosivut

Ota yhteyttä

Kari Sinivuori, toimitusjohtaja, kari.sinivuori@uutescientific.com, puh. 050 386 0444