Moncyte – yksilöllistä ja kohdennettua kohonneen kolesterolin hoitoa
Korkea veren kolesteroli on maailmanlaajuisesti merkittävä terveysongelma, jonka hoidon onnistumisessa on suurta yksilöllistä vaihtelua. Kohdennettu ja yksilöllinen hoito on tulevaisuuden ratkaisu korkean veren kolesterolin hoitoon.

Ongelma

Useimmat hyperkolesterolemiapotilaat eivät saavuta kolesterolitavoitettaan, ja kestää liian kauan selvittää, ketkä potilaat tarvitsevat tehokkaampaa lääkehoitoa korkean kolesterolin alentamiseksi. Yksilölliselle ja kohdennetulle kolesterolia alentavalle lääkehoidolle on suuri lääketieteellinen tarve.

Ratkaisu

Moncyte-analyysityökalu on ainutlaatuinen ratkaisu, joka antaa tietoa solutason mekanismeista, jotka vaikuttavat kolesterolia alentavan lääkkeen tehoon yksittäisillä potilailla. Tämä mahdollistaa yksilölliset hoitostrategiat ja auttaa useampaa potilasta saavuttamaan kolesterolitavoitteensa aikaisemmin.

Liiketoiminta

Moncyte on ainutlaatuinen ratkaisu, joka eroaa täysin olemassa olevista veren kolesterolia mittaavista diagnostisista testeistä ja mahdollistaa uuden markkinasegmentin avaamisen alueella, jolla on vain vähän kilpailua. Tuleva spinout-yhtiö tulee tekemään testausta ostopalveluna ja integroi koko arvoketjun perustamalla keskitettyjä analyysikeskuksia. Suomalainen patentti on jätetty ja seuraava askel on PCT -hakemus.

Tule mukaan

Etsimme rahoitusta spin-out-yritystoiminnan käynnistämiseen 1,5 vuoden kuluttua. Haluamme verkostoitua ja kommunikoida sijoittajien kanssa jo varhain, ja olemme avoimia yhteistyölle ja kumppanuuksille sydän- ja verisuonitautialan lääkeyhtiöiden kanssa tieteellistä ja kaupallista yhteistyötä varten.

Yhteystiedot

Moncyten verkkosivut

Pfisterer Laboratory

Functional cell profiling -tutkimusryhmä

Problem

Most patients with hypercholesterolaemia do not achieve their target cholesterol level, and it takes too long to determine which patients need more effective drug therapies to lower their cholesterol levels. The medical demand for personalised and targeted cholesterol-lowering drug therapy is great.

Solution

The Moncyte analysis tool is a unique solution that provides information on cellular mechanisms that affect the effectiveness of cholesterol-lowering drugs in individual patients. This enables personalised treatment strategies and helps more patients achieve their target cholesterol levels sooner.

Business activities

Moncyte is a unique solution that is entirely different from existing diagnostic tests that measure blood cholesterol concentration, enabling the establishment of a new market segment with little competition. Our upcoming spin-out company will offer testing as a purchased service and integrate the entire value chain by establishing centralised analysis centres. A patent application has been filed, and the next step is to submit a PCT application.

Join us

We are looking for funding to launch a spin-out company in 18 months. We aim to network and communicate with investors at an early stage, and we are open to scientific and commercial collaboration and partnerships with pharmaceutical companies specialising in cardiovascular diseases. 

Contact details

Moncyte website

Pfisterer Laboratory

Functional cell profiling research group