Moncyte – yksilöllistä ja kohdennettua kohonneen kolesterolin hoitoa

Korkea veren kolesteroli on maailmanlaajuisesti merkittävä terveysongelma, jonka hoidon onnistumisessa on suurta yksilöllistä vaihtelua. Kohdennettu ja yksilöllinen hoito on tulevaisuuden ratkaisu korkean veren kolesterolin hoitoon.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat maailman yleisin kuolinsyy. Korkea veren kolesterolipitoisuus eli hyperkolesterolemia on sydän- ja verisuonitautien suurin riskitekijä. Arviolta yli 240 miljoonalla eurooppalaisella on liian korkea veren kolesterolipitoisuus.

Veren kolesterolipitoisuuden alentamiseksi ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisemiseksi käytetään yleisesti kolesterolia alentavaa lääkehoitoa. Kolesterolia alentavien lääkkeiden teho vaihtelee kuitenkin yksilöllisesti, ja monet potilaat eivät saavuta kolesterolitavoitteitaan.

Tällä hetkellä terveydenhuollossa ei ole käytettävissä tehokasta tapaa selvittää, kuinka hyvä vaste lääkehoidosta saadaan yksittäisen potilaan kohdalla. Optimaalista lääkehoitoa joudutaan siksi hakemaan kokeilemalla ja tavoitetason saavuttaminen vie aikaa tai pahimmillaan epäonnistuu.

LT Simon Pfistererin tutkimusryhmässä etsitään ratkaisua tähän ongelmaan. Ryhmässä kehitetäänm analyysityökalua, joka helpottaisi yksilöllisen ja oikean hoidon löytämistä kullekin potilaalle.

– Keksintömme voi tarjota arvokasta lisätietoa siitä, miksi potilaat reagoivat eri tavoin ;kolesterolia alentaviin lääkkeisiin, Pfisterer kertoo.

Kolesterolia alentavat lääkkeet ovat maailman laajimmin määrättyjä lääkkeitä.

– Tavoitteemme on, että Moncyte-analyysityökalu mahdollistaa yksilöllisen lääkehoidon suunnittelun ja toteuttamisen korkean veren kolesterolin hoidossa. Tämä avaa suuria kaupallisia mahdollisuuksia Euroopassa, Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti, Pfisterer täydentää.

– Me uskomme, että keksintömme avulla yhä useampien potilaiden on mahdollista saavuttaa hoitotavoitteensa ja pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Se tulee siis pelastamaan ihmishenkiä, hän jatkaa.

Solunsisäisten mekanismien selvittäminen avaa tietä hoitojen kehittämiselle

Tutkimusryhmän keksintö perustuu solubiologian alan perustutkimukseen siitä, miten kolesterolia kuljetetaan ja prosessoidaan ihmisen soluissa. Tärkeimmät kolesterolia alentavat lääkkeet toimivat solutasolla, joten tämän kaltainen tutkimus on olennaisen tärkeää, kun selvitetään mahdollisuuksia kehittää uusia lääkkeitä ja yksilöllistä hoitoa kohonneen veren kolesterolin hoitoon.

– Toistaiseksi on olemassa vähän tietoa siitä, miksi hyperkolesterolemia kehittyy eri tavalla eri yksilöillä ja miksi jotkut reagoivat paremmin kolesterolia alentaviin lääkkeisiin kuin toiset, kertoo professori Elina Ikonen, joka on myös osallistunut tutkimus- ja kehitystyöhön.

– Idea analyysityökalun kehittämisestä syntyi, kun kehitimme automatisoituja analytiikkakäytäntöjä solunäytteiden määritystä varten. Huomasimme, että työkalusta, joka tuottaisi tietoa yksilön solutason toiminnasta, voisi olla hyötyä potilaille, terveydenhuollon tarjoajille ja lääkekehittäjille. Juuri näihin potilaan solutason mekanismeihin kolesterolia alentavien lääkkeiden teho perustuu, Ikonen selittää.

Tutkimusryhmä on arvioinut työkalun sovellettavuutta biopankkinäytteiden ja perinnöllistä hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden näytteiden avulla.

Laajoja soveltamismahdollisuuksia ja lisää terveyttä

Nyt analyysityökalua kehitetään Business Finlandin ja Research to Business-apurahan tuella.

– Kehitämme parhaillaan järjestelmän suorituskykyä ja valmistaudumme viranomaisten hyväksymisprosesseihin, kertoo keksinnön kaupallistamisesta vastaava Tamara Alagirova. Samalla ryhmä kerää potilasdataa suuremmista potilasryhmistä biopankkien ja eurooppalaisen yhteistyön avulla.

– Tavoitteemme on, että keksinnöllemme löytyy terveydenhuollossa laajoja soveltamismahdollisuuksia ja että sen avulla voidaan parantaa potilaiden hoitoa, terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kantokykyä sekä väestön terveyttä, Alagirova tiivistää lopuksi.

 

Tämä Business Finlandin rahoittama kaupallistamisprojekti on päättynyt ja siitä on muodostettu spinout-yhtiö Moncyte

Ongelma

Useimmat hyperkolesterolemiapotilaat eivät saavuta kolesterolitavoitettaan, ja kestää liian kauan selvittää, ketkä potilaat tarvitsevat tehokkaampaa lääkehoitoa korkean kolesterolin alentamiseksi. Yksilölliselle ja kohdennetulle kolesterolia alentavalle lääkehoidolle on suuri lääketieteellinen tarve.

Ratkaisu

Moncyte-analyysityökalu on ainutlaatuinen ratkaisu, joka antaa tietoa solutason mekanismeista, jotka vaikuttavat kolesterolia alentavan lääkkeen tehoon yksittäisillä potilailla. Tämä mahdollistaa yksilölliset hoitostrategiat ja auttaa useampaa potilasta saavuttamaan kolesterolitavoitteensa aikaisemmin.

Liiketoiminta

Moncyte on ainutlaatuinen ratkaisu, joka eroaa täysin olemassa olevista veren kolesterolia mittaavista diagnostisista testeistä ja mahdollistaa uuden markkinasegmentin avaamisen alueella, jolla on vain vähän kilpailua. Tuleva spinoutyhtiö tulee tekemään testausta ostopalveluna ja integroi koko arvoketjun perustamalla keskitettyjä analyysikeskuksia. Suomalainen patentti on jätetty.

Tule mukaan yhteistyöhön

Etsimme rahoitusta spinout-yritystoiminnan käynnistämiseen vuoden 2023 aikana. Haluamme verkostoitua ja kommunikoida sijoittajien kanssa jo varhain, ja olemme avoimia yhteistyölle ja kumppanuuksille sydän- ja verisuonitautialan lääkeyhtiöiden kanssa tieteellistä ja kaupallista yhteistyötä varten.

Yhteystiedot

Moncyten verkkosivut

Pfisterer Laboratory

Functional cell profiling -tutkimusryhmä