MammalExpress – rekombinanttiproteiineja helposti

MammalExpress tehostaa rekombinanttiproteiinien tuotantoa nisäkässoluissa vähentäen samalla tuotannon kustannuksia.

Rekombinanttiproteiinit eli yhdistelmäproteiinit ovat geenitekniikan avulla tuotettuja proteiineja. Niitä käytetään laajalti esimerkiksi monissa biologisissa lääkkeissä, kosmetiikassa ja soluviljelytekniikoissa. Rekombinanttiproteiinien markkinan kooksi on arvioitu yli 200 miljardia euroa maailmanlaajuisesti.

Tällä hetkellä lähes 70 prosenttia kaikista rekombinanttiproteiineista tuotetaan viljellyissä nisäkässoluissa. Niissä proteiinien tuottaminen on kuitenkin kallista, ja tuotannon lisääminen on haastavaa.

MammalExpress-hankkeessa Helsingin yliopiston tutkijat kehittävät teknologiaa, joka tehostaa rekombinanttiproteiinien tuottamista nisäkässoluissa ja alentaa prosessin kustannuksia.

– Olemme osoittaneet, että proteiinien tuottamisessa on mahdollista ylittää alan nykyiset standardit, sanoo Jaan-Olle Andressoo, translaationaalisen neurotieteen dosentti ja MammalExpressin johtava tutkija.

MammalExpressin teknologia keskittyy muokkaamaan DNA:n proteiinintuotantoa sääteleviä rakenteita. Tuloksena proteiineja pystytään tuottamaan enemmän.

Halvempia rekombinanttiproteiineja

MammalExpressin tavoite on tehdä rekombinanttiproteiineista aiempaa edullisempia ja proteiinien tuottamisesta nykyistä kannattavampaa.

– Vahvuutemme on, että teknologiamme on helppo lisätä olemassa oleviin nisäkäsproteiinien tuotantojärjestelmiin alan teollisuudessa. Tavoitteemme on, että teknologiastamme tulee osa nisäkässoluissa tapahtuvan proteiinintuotannon standardia, Andressoo sanoo.

Tällä hetkellä MammalExpressin tiimi työskentelee tunnistaakseen uusia proteiinintuotantoa sääteleviä rakenteita. Ryhmä on suunnitellut uuden tutkimusalustan, joka mahdollistaa proteiiniksi käännettävän lähetti-RNA:n kolmiulotteisten rakenteiden ja niiden säätelyosien analysoimisen. Tämä mahdollistaa suuremman proteiinien tuotannon nisäkässoluissa.

Uusia geneettisiä työkaluja

MammalExpress sai 626 000 euron Research to Business -rahoituksen eli tutkimuksen kaupallistamisen valmisteluun tarkoitetun rahoituksen Business Finlandilta vuosille 2022–2024.

Parhaillaan MammalExpressin tutkijat kehittävät uusia, paranneltuja DNA-säätelyjaksoja, joita voi hyödyntää proteiinituotannon tehostamiseksi. Yhdessä teollisuuskumppanin kanssa MammalExpress testaa teknologiaansa teollisessa ympäristössä.

Tavoitteena on muodostaa spinout-yritys vuoteen 2024 mennessä.

– On selvää, että tarve nisäkässoluissa tuotetuille rekombinanttiproteiineille lisääntyy tulevaisuudessa monilla teollisuuden aloilla. Tavoitteemme on vallata strategisesti tärkeä markkinarako proteiinintuotannon alalla, sanoo MammalExpressin kaupallistamisesta vastaava Rashad Ismayilzada.

Ongelma

Rekombinanttiproteiinien tuotanto nisäkässoluissa on hyvin kallista. Tämä vaikeuttaa uusien sovellusten ja teknologioiden kehittämistä muun muassa tutkimuksen, biolääketieteen, kosmetiikkateollisuuden ja soluviljelyn tehostamiseksi. Nisäkässoluissa tuotettujen rekombinanttiproteiinien markkina on noin 200 miljardin euron suuruinen ja kasvaa nopeasti.

Ratkaisu

MammalExpressin teknologia on helppo lisätä nykyisiin tuotantotapoihin. Näin proteiinien tuottoa voi lisätä ilman lisäkustannuksia. MammalExpressin ratkaisu perustuu DNA:n säätelevien jaksojen optimointiin.

Liiketoiminta

MammalExpress tarjoaa ratkaisuaan ensin proteiinintuotantoteollisuudelle, jossa tuotetaan kalliita ja laajasti myytyjä proteiineja. Lyhyen aikavälin tavoite on teknologian lisensointi.

Tule mukaan yhteistyöhön

MammalExpress koostuu Helsingin yliopiston tutkijoista, kaupallistamistiimistä ja ohjausryhmästä, joilla kaikilla on vahva kokemus teknologian kaupallistamisesta.

Etsimme yhteistyökumppaneita proteiinituotanto- ja biotekniikkayritysten joukosta. Toivotamme bisnesenkelit ja pääomasijoitusyritykset tervetulleiksi jakamaan tietoaan ja keskustelemaan sijoitusmahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Jaan-Olle Andressoo, vastuullinen tutkija, hankkeen johtaja, jaan-olle.andressoo@helsinki.fi

Rashad Ismayilzada, kaupallistamisen asiantuntija, rashad.ismayilzada@helsinki.fi