Yhteisluomisen tutka auttaa kaupunkeja valitsemaan käyttöönsä parhaat demokratiaa tukevat innovaatiot

Nykypäivän monitahoiset globaalit ongelmat vaikuttavat paikalliseen päätöksentekoon ja haastavat demokratian perinteisiä rakenteita. Yhteisluomisen tutka -työkalu tarjoaa ratkaisuja kaupunkien haasteisiin yhdistämällä demokratiatutkimuksen ja tekoälyn.

Mitä jos kaupungit voisivat vertailla demokraattisia innovaatioita ja valita niistä tehokkaimmat? Mitä jos ne voisivat arvioida sitä, miten onnistuneesti kaupunkilaisia on osallistettu päätöksentekoon? 

Pian tämä saattaa olla mahdollista. Apulaisprofessori Mikko Rask Helsingin yliopistosta ja hänen tutkimusryhmänsä kehittävät tekoälyä hyödyntävää Yhteisluomisen tutka -nimistä työkalua, jolla kaupungit voivat hallita demokraattisia innovaatioita.

Demokraattisia innovaatioita kehitetään ja testataan kaupungeissa kaikkialla maailmassa. Demokraattisella innovoinnilla tarkoitetaan uusia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja, joiden avulla asukkaat voivat osallistua elämäänsä ja yhteisöihinsä vaikuttaviin ratkaisevan tärkeisiin päätöksiin. Monet uusista aloitteista ovat lupaavia, mutta kaupungit tarvitsevat tukea niiden tehokkaaseen toimeenpanoon ja hallintaan.

Tekoälyä hyödyntävä työkalu demokraattisten innovaatioiden hallintaan

Yhteisluomisen tutka on tekoälyä hyödyntävä työkalu, jonka avulla kaupunkien viranomaiset voivat hallita kasvavaa määrää demokraattisia innovaatioita. Työkalu koostuu kolmesta erillisestä palvelusta. City Pulse auttaa kaupunkeja ymmärtämään asukkaiden tarpeita analysoimalla heiltä saatua palautetta suhteessa avoimeen kontekstidataan. City Tips muokkaa asukkaiden tarpeista toteuttamiskelpoisia ohjelmia tekoälyn tuottamien suositusten avulla. City Radar tunnistaa puutteet ja mittaa vaikuttavuutta 120 validoidun mittarin ja asiantuntija-arvioiden perusteella. 

– Yhteisluomisen tutkan avulla kaupungit voivat tehdä päätöksiä entistä tehokkaammin, edistää asukkaiden osallistumista ja kehittää entistä parempia alueellisia ratkaisuja, sanoo apulaisprofessori, projektin johtajaRask.

Edistyneen analytiikan ja koneoppimisen keinoin tunnistetaan heikkoja signaaleja ja analysoidaan syvällisemmin taustalla olevia kaupunkilaisten tarpeita.

– Tulevaisuudessa työkalu myös auttaa kaupunkeja vertaamaan demokratiansa tilaa muihin vastaaviin kaupunkeihin, Rask jatkaa.

Maailmanlaajuisia mahdollisuuksia

Yhteisluomisen tutkalla on huomattavaa maailmanlaajuista potentiaalia. Monet kaupungit toteuttavat demokraattisia innovaatioita asukaskokouksista ja osallistuvasta budjetoinnista digitaalisiin asukkaiden osallistamisalustoihin.

– Hankkeen tukena on myös se tosiasia, että osallistavasta budjetoinnista määrätään Suomen laissa, sanoo Thomas Holm, joka vastaa hankkeen kaupallistamisesta. OECD:n mukaan Yhteisluomisen tutka on ainoa ratkaisu, jossa otetaan huomioon osallistumiseen liittyvät tekijät.

Työkalulla on arvioitu osallistumisohjelmia Euroopassa muun muassa Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Göteborgissa, Trondheimissa, Antalyassa, Ljubljanassa ja Sarajevossa.

Uudenlaisia kumppanuuksia

Helsingin yliopiston Yhteisluomisen politiikat -tutkimusryhmä on saanut Business Finlandin kaksivuotisen Research to Business -rahoituksen innovaation kaupallistamiseen. Monitieteisessä tutkimusryhmässä on valtio-opin, antropologian, tekoälyn ja liike-elämän asiantuntijoita. Kaupallistamisrahoituksen turvin käynnistetään yhteissuunnitteluhanke, johon osallistuvat Helsingin kaupunki sekä Soulin ja Suwonin kaupungit Etelä-Koreassa.

Ongelma

Demokraattisella innovaatiolla tarkoitetaan uusia käytäntöjä ja teknologioita, joiden avulla kansalaiset voivat osallistua julkiseen päätöksentekoon vaaliien välillä. Koska näiden aloitteiden tehokkuuden mittaamiseen ei kuitenkaan ole välineitä, kaupungeilla on vaikeuksia hyödyntää niiden koko potentiaalia osallistavamman ja vaikuttavamman demokraattisen osallistumisen edistämiseksi.

Ratkaisu

Co-Creation Radar on tekoälyä hyödyntävä työkalu, jonka avulla kaupungin virkamiehet pystyvät hallitsemaan demokraattisten innovaatioiden kasvavaa määrää. Se tarjoaa kolme erillistä palvelua: City Pulse, joka auttaa ymmärtämään kansalaisten tarpeita; City Tips, joka yhdistää nämä tarpeet käytännön osallisuusohjelmiin; ja City Radar, joka tunnistaa kehityskohteita kaupunkien toiminnassa   ja kartoittaa osallisuusohjelmien vaikuttavuutta.

Liiketoimintamalli

Co-Creation Radar -tiimin tavoitteena on perustaa spinout-yritys, joka tarjoaa lisenssipohjaisia verkkopalveluja ja lisäksi räätälöityä konsultointia.

Tule mukaan yhteistyöhön

Etsimme aktiivisesti sijoittajia, kuntapäättäjiä ja mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka haluavat liittyä joukkoomme kaupunkidemokratian uudistamiseksi.

Ota yhteyttä

Mikko Rask
Hankejohtaja
mikko.rask@helsinki.fi

Thomas Holm
Kaupallistamisen asiantuntija
thomas.holm@helsinki.fi
LinkedIn