NeuroPREP hidastaa hermorappeumasairauksien etenemistä

Täysin uudentyyppiset yhdisteet hidastavat tai jopa pysäyttävät Parkinsonin ja Alzheimerin taudin etenemisen.

Hermorappeumasairaudet ovat maailmanlaajuinen ongelma, joka kasvaa väestön ikääntyessä. Parkinsonin tautia sairastaa 6-10 miljoonaa ja Alzheimerin tautia yli 50 miljoonaa ihmistä. Hermorappeumasairauksille ei ole vielä olemassa sairauden kulkua muokkaavaa hoitoa, joka pysäyttäisi tai edes hidastaisi etenevää hermosolutuhoa. Tämän vuoksi potilaiden tila pahenee sairauden edetessä ja lääkehoidon vaikutus esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavilla heikkenee. Jos hermosolut ehtivät tuhoutua, hoito ei ole enää mahdollista.

Tähänastiset taudin etenemistä muokkaavat kokeelliset hoidot Parkinsonin ja Alzheimerin tautiin ovat epäonnistuneet. Aiemmat hoidot ovat kohdistuneet pääosin yksittäisiin sairausmekanismeihin.

Helsingin yliopiston NeuroPREP-tutkimusryhmän kehittämät prolyylioligopeptidaasia eli PREP-entsyymiä säätelevät pienmolekyylit vaikuttavat uudella tavalla ja samanaikaisesti useaan sairausmekanismiin. Näiden uusien molekyylien odotetaan pysäyttävän tai ainakin hidastavan hermosolujen tuhoutumista ja potilaan oireiden pahenemisen.

– PREP-ligandeilla on positiivisia vaikutuksia useaan sairausmekanismiin, joita esiintyy useammassa hermorappeumasairaudessa. Yhdisteillä on kyetty Parkinsonin taudin eläinmallissa palauttamaan hiirelle normaali liikekyky, ja Alzheimerin taudin eläinmallissa taas normaalit oppimistoiminnot. Sairauden kulkua muokkaavia hoitoja tarvitaan, ja Helsingin yliopiston ryhmäni kehittämät PREP-ligandit ovat lupaava mahdollisuus tähän, kuvailee Itä-Suomen yliopiston professori Timo Myöhänen.

Uudentyyppiset yhdisteet vaikuttavat samaan aikaan useaan sairausmekanismiin

Yhdisteen löytymisen taustalla on pitkään jatkunut PREP-entsyymin toiminnan tutkimus. PREP on aivoissa ja muuallakin elimistössä esiintyvä solun sisäinen proteiini, jonka on todettu kiihdyttävän hermorappeumaa edistäviä haitallisia toimintoja, kuten haitallisten proteiinien kertymistä ja solujen hapetusstressiä. NeuroPREP-ryhmä tutki aiemmin erilaisia PREP-inhibiittoreita, jotka pyrkivät estämään entsyymin toiminnan. Ryhmän viimeisimmät tulokset kuitenkin osoittavat, että aiemmin kehitetyt PREP-inhibiittorit eivät ole parhaita mahdollisia yhdisteitä estämään näitä haitallisia mekanismeja hermorappeumasairauksien malleissa.

12 vuoden perustutkimuksen tuloksena löydetyt ligandit ovat täysin uudentyyppisiä ja ne perustuvat uuteen toimintaperiaatteeseen ja sitoutumispaikkaan PREP-entsyymissä. Lisäksi ne vaikuttavat yhden kohteen kautta useaan hermorappeumasairauksissa yleisesti tavattaviin sairausmekanismeihin, kuten virheellisesti laskostuneiden proteiinien kertymiseen, niiden hajotukseen ja hapetusstressiin.

Projektin johtajina ovat toimineet farmakologian ja lääkekehityksen professori Timo Myöhänen ja lääkeainekemian dosentti Erik Wallén. Professori Myöhänen on keskittynyt johtamaan PREP:n farmakologiaa ja yhdisteiden testaamista, ja dosentti Wallén on vastannut projektin lääkeainekemiasta. Projektissa on ollut vuosien mittaan mukana yli 20 henkilöä ja se on tuottanut yli 20 julkaisua, kolme keksintöilmoitusta ja patenttihakemuksen, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman pitkäaikaista perustutkimusta.

Seuraava askel: lisätutkimuksen jälkeen kliiniseen vaiheeseen

Tutkimusryhmän tavoitteena on tehdä lyhyt lisätutkimus, jossa vertaillaan optimoituja PREP-ligandeja nykyisiin hoitoihin. Tämän jälkeen tehdään kliinisen vaiheen mahdollistavat kokeet. Kliinisessä vaiheessa PREP-ligandi testataan ensin terveillä vapaaehtoisilla ja sitten pienellä potilasjoukolla. Jos alkuvaiheen kokeet ovat onnistuneita, tehdään tutkimukset suuremmalla potilasjoukolla. Tavoitteena on saada tehokas, sairauden etenemistä hidastava tai jopa pysäyttävä hoito, joka voisi olla sovellettavissa useaan hermorappeumasairauteen.

 

Tämä Business Finlandin rahoittama kaupallistamisprojekti on päättynyt ja siitä on muodostettu spinout-yhtiö Polku Therapeutics Oy.

Ongelma

Hermorappeumasairaudet ovat maailmanlaajuinen ja väestön ikääntymisen myötä kasvava ongelma. Parkinsonin tautia sairastaa 6-10 miljoonaa ja Alzheimerin tautia yli 50 miljoonaa ihmistä. Hermorappeumasairauksille ei ole vielä olemassa sairauden kulkua muokkaavaa hoitoa, joka pysäyttäisi tai edes hidastaisi sairaudessa etenevää hermosolutuhoa.

Ratkaisu

Helsingin yliopiston tutkijoiden kehittämät PREP-entsyymiä säätelevät yhdisteet vaikuttavat uudella tavalla ja samanaikaisesti useaan sairausmekanismiin. Näiden uusien molekyylien odotetaan pysäyttävän tai ainakin hidastavan hermosolujen tuhoutumista ja potilaan oireiden pahenemisen.

Liiketoimintamalli

Kliinisten kokeiden tekeminen lääketeollisuuden parissa.

Ota yhteyttä

PREP in Neurodegenerative Disorders -tutkimusryhmä

Professori Timo Myöhänen