TeamFluent jatkokehittää tiimityötä yritysasiakkaiden kanssa

dLearn.Helsinki-tutkimushankkeen kaupallistamiseksi perustettu spinout-yritys TeamFluent Oy on ollut toiminnassa reilun vuoden. Ratkaisu tiimityötaitojen kehittämiseksi syntyi hankkeen ja kasvatustieteellisen sekä psykologisen tutkimuksen pohjalta ja sitä on nyt työstetty eteenpäin yritysasiakkailta saadun palautteen perusteella.

TeamFluentin ratkaisua on jo ehditty koekäyttää useilla merkittävillä työelämän toimijoilla. Mukaan ovat lähteneet muun muassa Mehiläinen, Lidl Suomi, DNA ja Vincit. Kehitystiimi onkin tehnyt koko joukon muutoksia kuluvan vuoden toteutussuunnitelmiin asiakkailta kerätyn palautteen pohjalta.

Toimitusjohtaja Jukka Rautiainen on tyytyväinen uuden ratkaisun saamaan vastaanottoon.

– On ollut hienoa nähdä, että yritykset ovat lähteneet mukaan pandemiasta huolimatta, vaikkakin sen aiheuttamat prioriteettien muutos ja resurssipula ovat olleet selkeästi havaittavissa osalla toimialoista. Kuten kaikille startup-yrityksille, asiakkailta saadut ruusut ja risut sekä uudet kehitysideat ja -toivomukset ovat äärimmäisen arvokkaita myös meille, Rautiainen kertoo.  

Työelämän muutoksessa tarvitaan työkaluja 

Pandemian vauhdittama työelämän murros on selkeästi edistänyt digitalisaatiota myös tiimien käytettävissä olevien työkalujen osalta. Valtaosa uusista ratkaisuista on Rautiaisen mukaan kuitenkin keskittynyt tiedon hallinnan sekä tiimin sisäisten viestintäkanavien modernisointiin, eikä niinkään tiimin toiminnan kehittämiseen käyttäytymisen tasolla.  

– Tulevaisuuden tärkeimmät työelämätaidot ovat pitkälti sosiaalisia. Yrityksissä mietitäänkin paljon, miten tukea tiimejä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä. Psykologista turvallisuutta, monimuotoisuutta sekä yhteisöllisyyttä korostavan tiimikulttuurin merkitys tulee edelleen korostumaan. Nämä ovat juuri ne alueet, joihin TeamFluent keskittyy, eikä markkinoilta juurikaan löydy vastaavan kaltaista verkkotyökalua. Tiimikohtainen valmennus on toki tehokas palvelu, mutta se ei hintansa puolesta skaalaudu jokaisen tiimin apuvälineeksi, sanoo Rautiainen.

– Kaikilla kouluasteilla ja työelämässä tarvitaan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, joiden oppiminen ei ole itsestään selvää. Taitojen oppiminen on mahdollista, mutta se vaatii pitkäkestoista harjoittelua todellisissa opiskelu- ja työtilanteissa yhdessä toisten kanssa. TeamFluent tukee nimenomaan tällaista taitojen oppimista nimenomaan yksilöiden ja tiimien tavoitteet ja tilanne huomioiden, kertoo professori Auli Toom.

Toom työskentelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja Yliopistopedagogiikan keskuksessa. Hänen johtamastaan dLearn.Helsinki-hankkeesta syntyi TeamFluent Oy.

Työ jatkuu 

Kuluneen vuoden aikana TeamFluent on valittu ja osallistunut muun muassa KIUAS- ja New Nordic Leads -kiihdyttämöihin. Lisäksi se osallistuu SLUSH-tapahtumaan joulukuun alussa. Yritys on käynnistänyt rahoituskierroksen ja toivookin yhteydenottoja kiinnostuneilta sijoittajilta. Myös uusien pilotointikumppaneiden etsintä jatkuu kehittämistyön ohessa.

Ongelma 

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa sekä eri kouluasteilla ja työelämän eri tilanteissa toimivaa tiimityötaitojen työkalua ei ollut saatavilla.   

Ratkaisu 

dLearn.Helsinki-hankkeen kautta syntyi uusi tieteeseen ja tutkimukseen perustuva spinout-yhtiö TeamFluent, jonka dLearn.Helsinki-hankkeessa kehitetyn sovelluksen avulla kehitetään tiimityötaitoja sekä yritysmaailmassa että julkisella sektorilla ja eri kouluasteilla. 

Keskeiset asiat 

  • Toimintaa voidaan kehittää tiimien näkökulmasta yhteisöllisesti  
  • Voidaan käyttää sekä julkisella sektorilla, kouluasteilla että yrityksissä 
  • Kehitetty monitieteisesti: mukana kasvatustieteilijöitä, psykologeja ja tietojenkäsittelytieteilijöitä 

Liiketoiminta 

Helsingin yliopiston rahastot ovat mukana rahoittamassa alkavaa yritystä. Asiakkaina ovat suurehkot yritykset, tiimivalmentajat ja -konsultit sekä koulutuksen ja opetuksen toimialat. 

 dLearn.Helsinki-hankkeessa kehitettyä sovellusta on pilotoitu useissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa organisaatioissa.      

Tule mukaan 

Etsimme yhteistyökumppaneita ja rahoittajia yritysmaailmasta ja koulutuksen toimialalta, jotka ovat suurimmat hyötyjät toimivasta tiimityöstä ja sen kehittämiseen tarkoitetusta tiimityötaitojen sovelluksesta. 

TeamFluent-verkkosivu

Yhteyshenkilöt 

Toimitusjohtaja Jukka Rautiainen, TeamFluent Oy, jukka@teamfluent.fi, 040 570 4768