SOLID-IO auttaa kehittämään uusia immunoterapioita syöpäpotilaille nopeammin ja edullisemmin

Lääketestauksen uusi innovaatio perustuu syöpä sirulla -teknologiaan, jonka markkina kasvaa kovaa vauhtia. Jos kaikki sujuu hyvin, SOLID-IO voisi tulevaisuudessa tukea paitsi lääkekehitystä myös hoitojen valitsemista syöpäpotilaille.

Syöpää sairastavat hyötyisivät siitä, että uusia immunoterapioita saataisiin markkinoille nopeammin ja edullisemmin. Lisäksi olisi tärkeää pystyä ennustamaan, keitä potilaita hoidot auttavat. Näiden pulmien ratkaisemiseen tähtää tutkimusryhmän johtaja Heidi Haikala tiimeineen Helsingin yliopistossa.

Heidän kehittämänsä SOLID-IO-innovaatio on lääketestauksen alusta, joka perustuu maailmalla nosteessa olevaan syöpä sirulla -teknologiaan. Siinä pienen, tietokoneen mikrosirua muistuttavan alustan sisään rakennetaan potilaan oma syöpäsolukko ja immuunipuolustus, joiden avulla eri lääkkeiden tehoa pystytään kokeilemaan. Teknologia voi auttaa lääkeyrityksiä esimerkiksi sen selvittämisessä, mikä on paras kohderyhmä uudelle, kehitteillä olevalle immunoterapialle.

– Pystymme raportoimaan heille, että jokin lääke toimii vaikkapa tietyissä keuhkosyövän alatyypeissä, Haikala kuvailee.

Tiimin kaupallistamisasiantuntija Lassi Viitala muistuttaa, että immuno-onkologisia lääkkeitä on kehitteillä tuhansia ja yhdenkin saaminen markkinoille voi maksaa miljardeja. Alustavien tulosten mukaan SOLID-IO vauhdittaisi tätä prosessia. Kesällä 2023 jätetty patenttihakemus perustuu nimenomaan siihen, että tiimi pystyy uudella teknologiallaan testaamaan ja kasvattamaan soluja nopeammin ja tarkemmin kuin muut lääketestausalustat.

– Sen pitäisi säästää ihan olennaisesti lääketestauksen kustannuksia, Viitala toteaa.

SOLID-IO työkaluksi henkilökohtaiseen syöpähoidon suunnitteluun

Nopeus avaa ovet myös sille, että teknologia voitaisiin tuoda myöhemmin sairaaloihin hoidon suunnittelun työkaluksi. Silloin syöpäpotilaiden näytteitä pystyttäisiin testaamaan ja ennustamaan, onko tiettyä hoitoa järkevää kohdistaa juuri heille.

– Jos lääkeaineeseen liittyy voimakkaita haittavaikutuksia eikä se ole tutkimuksemme perusteella tehokas kyseisen potilaan hoidossa, voisimme heti sanoa, että sitä ei ehkä kannata antaa, Haikala havainnollistaa.

SOLID-IO:n takana on poikkitieteellinen tiimi, johon kuuluu muun muassa translationaalisen lääketieteen osaajia, molekyylibiologeja ja bioinformaatikkoja, sekä syöpälääkäreitä ja sairaanhoitajia. Yksi innovaation kehittäjistä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osastonylilääkäri Ilkka Ilonen, ja yhteistyö HUSin kanssa on muutenkin vahvaa. Tiimi saa sairaalalta sellaisten syöpäpotilaiden kudos- ja verinäytteitä, jotka ovat suostuneet mukaan tieteelliseen tutkimukseen.

Innovaatiota testataan ensiksi keuhkosyöpään

SOLID-IO sai vuoden 2023 alussa kaupallistamista varten Research to Business -rahoituksen. Tiimi tähtää ensin prekliinisen lääketestauksen markkinalle, jossa se voisi Viitalan mukaan syrjäyttää muita, heikompia onkologisia malleja. Jo tässä piilee iso kaupallinen potentiaali.

InsightAce Analyticin raportissa on arvioitu, että vuonna 2022 markkina prekliinisen onkologian malleille oli 1,2 miljardia dollaria, Viitala kertoo.

SOLID-IO testaa teknologiaansa ensivaiheessa keuhkosyöpään, joka aiheuttaa eniten syöpäkuolemia. Haikala arvioi, että teknologiaa voitaisiin soveltaa myös muihin kiinteisiin kasvaimiin ja vielä laajemminkin.

– Meillä on mahdollisuuksia lähteä mallintamaan myös muita immuunisysteemin sairauksia.

Asiakkaiksi yhdysvaltalaisia lääkeyrityksiä ja klinikoita

Kaksivuotisen kaupallistamisrahoituksen aikana tiimi validoi teknologiaansa ja kiteyttää liiketoimintamalliansa. Todennäköisin vaihtoehto on perustaa tilaustutkimusyritys, joka tarjoaa testauspalveluja lääkeyhtiöille. Myöhemmin, diagnostiseen maailmaan siirryttäessä voitaisiin lanseerata esimerkiksi sairaaloille ja klinikoille myytävä diagnostinen testi.

– Se helpottaisi näytelogistiikkaa ja mahdollistaisi tuotelähtöisen liiketoiminnan nopeamman skaalaamisen, Viitala kuvailee.

Euroopan lisäksi SOLID-IO tähyää Yhdysvaltoihin, jossa asiakkaita olisivat lääkeyritykset, yksityisklinikat ja sairaalat. Tiimi etsii sijoittajia, joille markkina on tuttu ja jotka ymmärtävät terveys- ja syväteknologiaa. Viitalan mukaan kaupallistaminen on lähtenyt käyntiin niin hyvin, että spinout saattaa syntyä jo ennen R2B-hankkeen virallista loppua.

– Meillä on jo potentiaalisia, kiinnostuneita asiakkaita.

Ongelma

Immunoterapiat voivat olla käänteentekeviä hoitoja joillekin syöpäpotilaille. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin omanlaisensa immuunijärjestelmä, minkä vuoksi hoitojen tehoa on vaikea ennustaa. Immuuniterapiat ovat myös todella kalliita, ja niiden tuominen potilaiden ulottuville on hidasta.

Ratkaisu

SOLID-IO kehittää yksilöllistä lääketestausalustaa, johon pystytään rakentamaan potilaan oma syöpäsolukko ja immuunipuolustus sirun sisään. Sen avulla immunoterapioiden kehittäminen voisi nopeutua ja immuno-onkologisista eli IO-lääkkeistä tulla halvempia. Teknologiaa voitaisiin hyödyntää myös hoitojen yksilöimisessä syöpäpotilaille.

Liiketoimintamalli

Alkuvaiheen tavoitteena on perustaa tilaustutkimusyritys, joka myy palveluita lääkekehitysyhtiöille. Seuraava askel voisi olla yhteistyö isomman tilaustutkimusyrityksen kanssa ja lopulta esimerkiksi diagnostisen testin kehittäminen sairaaloille ja klinikoille.

Tule mukaan yhteistyöhön

SOLID-IO etsii sijoittajia, joilla on hyvät verkostot Yhdysvalloissa ja jotka tuntevat niin lääkeyhtiöt kuin kliinisen ympäristönkin. Tiimi keskustelee mielellään myös immuno-onkologisia lääkkeitä kehittävien yritysten kanssa. Myös yhteistyö yliopistosairaaloiden ja klinikoiden kanssa on jatkossa tärkeää.

Ota yhteyttä

Heidi Haikala
vastuullinen tutkija
heidi.haikala@helsinki.fi

Lassi Viitala
kaupallistamisen asiantuntija
lassi.viitala@helsinki.fi