Ekvint metabolt syndrom

Ekvint metabolt syndrom – en vällevnadssjukdom som också påverkas av arvsmassan.

Ekvint metabolt syndrom (EMS, equine metabolic syndrome) är en vällevnadssjukdom hos hästar som påminner om metabolt syndrom och typ 2-diabetes hos människor. Hästar som insjuknar i EMS är vanligen överviktiga och har störningar i glukosomsättningen (hyperinsulinism, insulinresistens). Av hittills okända orsaker gör metabolt syndrom och i synnerhet höga insulinhalter i blodet hästarna mottagliga för fång. Det är en smärtsam och kronisk åkomma som kan leda till att hästen får en permanent hovskada med eutanasi som följd.

Vi undersöker ärftligheten för och förekomsten av fetma och störningar i glukosomsättningen hos finnhästar. Enligt tidigare forskning löper finnhästar inte någon större risk än andra raser för störningar i glukosomsättningen, även om finnhästarna har en tendens att bli feta och har god aptit på foder. Enligt nuvarande kunskap tros arvsmassan påverka uppkomsten av metabolt syndrom och hos en del raser gör arvsmassan individen mottagligare för störningar i glukosomsättningen i högre grad än hos andra raser. Såvitt vi vet har ingen tidigare undersökt ärftlighet bland finnhästar.

Därutöver undersöker vi vilken effekt lugnande medel (alfa-2-receptoragonister och alfa-2-receptorantagonister) har på energimetabolismen hos friska hästar och hos hästar som lider av ämnesomsättningssjukdomar. Forskningens mål är att göra användningen av lugnande medel säkrare och på det sättet förbättra hästarnas välbefinnande.