Samarbete

Fakulteten vill ställa sina forskningsresultat och kunskaper till samhällets förfogande på bästa möjliga sätt. Experterna i veterinärmedicin har en viktig roll i arbetet med att säkra djurens och människornas hälsa och välfärd.