Slemhinneskador som orsakas av betsel

Syftet med undersökningen var att utreda slemhinneskador på betselområdet hos travhästar och fälttävlanshästar i samband med tävlingar.

Syftet med undersökningen var att utreda slemhinneskador på betselområdet hos travhästar och fälttävlanshästar i samband med tävlingar. Travhästarna undersöktes efter en tävling sommaren 2017 som en del av Suomen Hippos välfärdsprogram för travhästar. Fälttävlanshästarna undersöktes efter fältmomentet sommaren 2018 i samarbete med Finlands Ryttarförbund.