Ledforskning

Största delen av alla sporthästar lider under sin livstid av ledsjukdomar, och hälta som orsakas av ledsjukdomar. När de blir långvariga leder olika typers ledsjukdomar till kronisk osteoartrit, alltså ledförslitning.

I ledforskningen undersöks ledvätskors olika beståndsdelar, såsom ämnesomsättningsprodukter för ledbrosk och extracellulära vesiklar, och deras betydelse för hästens ledsjukdomar.

I ledvätskeproverna som tas av hästarna undersöks bland annat förändringar efter injektionsbehandlingar i lederna. På samma gång utreds hur smärta och hälta som orsakats av osteoartrit samt andra symtom svarar på injektionsbehandlingen.

Forskningsresultaten kan användas för utvecklingen av diagnostiken och behandlingen av ledsjukdomar.