Forskning om inälvsparasiter

I forskningen om inälvsparasiter hos hästar undersöks riskfaktorer för spolmaskinfektioner, vilken betydelse spolmaskinfektioner har för fölens hälsa samt vilken effekt maskmedel har på behandlingen av infektionerna. Dessutom utvecklar vi test för att kunna diagnostisera bandmaskinfektioner hos hästar.

Spolmask är den mest betydelsefulla parasiten hos unga hästar. Symtom på infektion är dålig kondition, symtom i matsmältningskanalen och andningssymtom. Nästan alla föl smittas. Årligen dör föl, också sådana som behandlats med maskmedel, på grund av allvarliga spolmaskinfektioner. Ute i världen har spolmasken konstaterats utveckla motståndskraft mot alla parasitbekämpande läkemedel som används.

Bandmask förekommer hos betande hästar i hela världen och kan skada hästens tarm samt ge koliksymtom. Också i Finland har parasiten påträffats men det saknas tillförlitlig information om hur vanlig den är, eftersom det saknas ett lämpligt test som kan konstatera infektion. I avsaknad av test medicineras hästar mot bandmask för säkerhets skull om höstarna, vilket innebär att en stor del av hästarna sannolikt får läkemedel alldeles i onödan, med onödig miljöpåverkan som följd.