Undervisning och studier

I Finland är det möjligt att studera veterinärmedicin endast vid Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Fakulteten ansvarar för den grundläggande utbildningen av veterinärer, veterinärmedicinsk forskning och den vetenskapliga påbyggnads- och fortbildningen i veterinärmedicin.

Grundutbildningen i veterinärmedicin pågår i sex år. Kandidatprogrammet i veterinärmedicin ger en mångsidig veterinärmedicinsk-biologisk grund. Utbildningsprogrammet för licentiatexamen i veterinärmedicin ger de kunskaper som krävs för att arbeta som veterinär. Utbildningen öppnar vägen för många olika yrkesbanor för dem som är intresserade av både djurens och människornas hälsa. Efter grundutbildningen har veterinären möjlighet att specialisera sig eller avlägga doktorsexamen.

Kvaliteten på utbildningen vid Veterinärmedicinska fakulteten är internationellt erkänd.

Tankesättet One Health – Gemensam hälsa är ett viktigt återkommande tema under hela studietiden: djur och människor delar hälsa, välfärd och miljö. Veterinärerna har en viktig roll i denna helhet.

Nyckeltal 2022