Om oss

Vår fakultet är den främsta expertorganisationen inom veterinärmedicin. Vi verkar och påverkar i tätt samarbete med samhället genom att erbjuda forskningsbaserad sakkunskap och lösningar som gynnar oss alla.  

Vi är den enda läroanstalten i Finland som utbildar veterinärer för samhällets ständigt ändrande behov. Vår expertis och kunskapsbaserade utbildning tryggar djurens, människornas och miljöns hälsa och välbefinnande, det vill säga den gemensamma hälsan.  Verksamheten vid vår fakultet utgår starkt från främjande av den gemensamma hälsan (One Health) .

Veterinärmedicinska fakulteten verkar vid campus Vik och i byn Saari i Mäntsälä.  

 

Forskning

Fakulteten har profilerat sig på hälso- och sjukvård för djur, djurens välbefinnande och på säkrande av livsmedelssäkerheten. Vi fokuserar på samspelet mellan djur- och människopopulationernas hälsa i en föränderlig miljö.

Basfakta 2023