Sömnforskning

Sömn och tillräcklig vila är betydande faktorer för hästarnas välbefinnande. Syftet med forskningen är att undersöka sömnstörningar hos hästar, de omständigheter som påverkar dem samt olika egenskaper hos individer. Det är vanligt att hästar har sömnstörningar. Det vanligaste symptomet på sömnstörning är att en häst faller ner på knä när den står och halvsover.

Hästar sover 2,5–5 timmar om dagen och deras sömn delas upp i REM-sömn och djup sömn. Därutöver vilar och halvsover hästarna stående. Det finns begränsat med kunskap om hästarnas sömn. Antagandet är att det är nödvändigt för en häst att få ligga ned för att sova ordentligt eftersom den inte kan falla i REM-sömn stående. Hästarnas sömn störs lätt av förändringar i miljön, såsom i samband med flyttning ut på grönbete. I undantagsfall kan hästarna vänta upp till sex veckor med att lägga sig ned. Vi vet inte hur hästarna påverkas av att sömnen och vilan skjuts upp. Deras förmåga att skjuta upp sömnen är exceptionell bland djur.