Hästforskning

Forskningen om hästsjukdomar fokuserar på teman kring centrala sjukdomar som förekommer i Finland.

Forskningens huvudsakliga fokus ligger på doktorandernas avhandlingsprojekt och artiklar som skrivs av veterinärer under specialistutbildning. Därutöver handleder vi årligen flera studenters licentiatavhandlingar om hästsjukdomar. I projekten genomförs såväl inhemskt som internationellt forskningssamarbete. Forskningen som bedrivs i ämnet hästsjukdomar fokuserar på teman kring centrala sjukdomar som förekommer i Finland.