Universitetets djursjukhus

Djursjukhuset är en del av Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och fungerar som undervisningssjukhus för femteårsstudenter i veterinärmedicin. Djursjukhuset ger även påbyggnadsutbildning för veterinärer under specialisering och fungerar som praktikplats för skötare som utbildar sig till smådjursskötare.

Universitetets djursjukhus är en spetsenhet för veterinärmedicinsk vård. Till djursjukhuset hör Smådjurssjukhuset och Hästsjukhuset i Vik i Helsingfors samt kliniken i Saaris i Mäntsälä.

Djursjukhuset är öppet dygnet runt, året om.