Sandforskning

I sandforskningen har vi undersökt orsakerna till att det samlas sand i hästarnas tarm, och vilken medicinering som biter på det.

Ett effektivt medicinskt avlägsnande av sandansamlingar minskar hästens risk för kolikoperation. I forskningen som hittills bedrivits har en kombination av psyllium och magnesiumsulfat visat sig vara en fungerande medicinering. Bäst lyckas behandlingen när den utförs på sjukhus. Dessutom försöker vi ta reda på varför hästen äter sand. En omfattande enkät har riktats till patienternas och den sandfria kontrollgruppens ägare för att ta reda på hästarnas livsstil och hitta orsaken till sandätandet. Ibland har det gått att förknippa sandätande med spårämnesbrist, så det är också meningen att jämföra spårämneshalten i blodet hos friska hästar med motsvarande halt hos sandätande hästar.