Diagnostiska tjänster

Tarjoamme kotieläinten sairaanhoidon lisäksi kliinisiä diagnostiikkapalveluja eläinlääkäreille ja eläinten omistajille sekä analyysi- ja tutkimuspalveluja akateemisille tutkimusryhmille, yrityksille ja viranomaisille.
Den svenska översättningen är under arbete.
Patologisen diagnostiikan palvelut

Eläinlääketieteellisen patologian ja parasitologian oppiaineessa tehdään diagnostisena maksupalvelutyönä eläinten ruumiinavauksia sekä kudosbiopsioiden histopatologisia tutkimuksia ja sytologisten näytteiden tutkimuksia. Lausuntomme voi olla englanninkielinen, mutta käännetään pyydettäessä.

Anlyysipalvelut

Analyysipalvelut elintarvike- ja ympäristövälitteisille viruksille

Tarjoamme analyysipalvelua testauksiin, joita tehdään elintarvike- ja ympäristövälitteisillä viruksilla, kuten noro- tai rotaviruksilla. Kysymyksessä voi olla viruksen osoittaminen esimerkiksi ympäristön pinnoilta tai testauksista, joissa määritetään viruksen/malliviruksen säilyvyyttä intervention (desinfiointi/UV) tai esimerkiksi aktiivipinnan yhteydessä. Palvelun piiriin sopivat myös erilaiset elintarvikealan hygieniaratkaisuihin liittyvät testaukset.

Teemme testauksia ja pilottitutkimuksia uusien avauksien näkökulmasta. Erityisesti meitä kiinnostavat testaukset, joiden pohjalta voidaan julkaista tuloksia ainakin osittain kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa. Laboratoriomme ei ole akkreditoitu eikä siten tee virallisia standarditestauksia eikä analysoi viranomaisnäytteitä.

Laboratoriollamme on monivuotinen kokemus virustutkimuksesta ja noudatamme toiminnassamme Good Laboratory Practice-periaatteita. Testaukset tehdään BSL-2 - tason laboratoriossa Helsingin yliopiston Viikin kampuksella Helsingissä.

Elintarvikkeita pilaavien mikrobiomien analyysipalvelut

Maksullinen palvelutoimintamme on erikoistunut selvittämään haastavia kylmässä säilytettävien elintarvikkeiden pilaantumisongelmia. Olemme myös selvittäneet yhdessä asiakkaan kanssa pilaantumiseen liittyviä mikrobikontaminaation lähteitä. Tutkimuksen kohteena ovat useimmiten olleet pakatut liha-, kala- ja kasvistuotteet. Olemme tutkineet myös erilaisia maitohappokäymiseen liittyviä ongelmatilanteita. Tutkimukset on suunniteltu asiakaslähtöisesti tilanteen mukaan.

Kliiniset laboratoriopalvelut

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston laboratoriotoiminta on keskittynyt kliinisiin laboratorioihin. Kliinisen mikrobiologian palvelut ovat myös ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Osaston tutkimustoimintaa tukeva analytiikka on keskitetty kliinisen tutkimuksen laboratorioon.

Kliininen kemia, mikrobiologia ja hematologia

Laboratorion tutkimusvalikoimaan kuuluvat yleisimmät kliiniskemialliset ja hematologiset määritykset eläinten verinäytteistä sekä virtsa- ja ulostetutkimukset. Erikoistutkimusten yhteydessä otettavista näytteistä, kuten keuhkohuuhtelu- ja ohutneulanäytteistä, tutkitaan mm. solukuvaa. Sytologiset näytteet tulkitsee patologiaan erikoistunut eläinlääkäri yhteistyössä eläinlääketieteellisen tiedekunnan patologian oppiaineen kanssa.

Saaren laboratorio

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston laboratoriossa tehdään kliiniskemiallisia, bakteriologisia ja lisääntymiseen liittyviä laboratoriotutkimuksia. Tutkimme pääasiassa tuotantoeläinsairaalan potilasnäytteitä ja tutkimusnäytteitä mutta otamme vastaan myös ulkopuolisia näytteitä.

Yliopistollisen eläinsairaalan kliinisen mikrobiologian laboratorio YESLAB

Yliopistollisen eläinsairaalan yhteydessä toimii kliinisen mikrobiologian laboratorio, jossa tutkitaan seura- ja harrastuseläinten bakteriologisia näytteitä. Laboratorio palvelee sekä Yliopistollista eläinsairaalaa että ulkopuolisia eläinlääkäreitä, eläinlääkäriasemia ja tutkimusryhmiä. Osallistumme myös aktiivisesti alan tutkimukseen ja opetukseen. YESLAB vastaa antibioottiresistenssin valvonnasta ja raportoinnista lemmikki- ja seuraeläinten bakteerien osalta Suomessa.

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkija, etsitkö tutkimusinfrojen palveluita?

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja HiLIFE:n (HiLIFE Helsinki Institute of Life Science) tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat maksullisia tutkimuspalveluita akateemisille tutkimusryhmille, yrityksille ja viranomaisille.