Har du tagit studenten i Sverige?

Helsingfors universitet är tvåspråkigt finskt-svenskt. I praktiken betyder det att Helsingfors universitet erbjuder utbildning både på finska och svenska. Du kan studera helt eller delvis på svenska inom flera utbildningsprogram. Som studerande har du alltid rätt att skriva tenter och kursuppgifter och hålla föredrag på svenska, fastän undervisningsspråket är finska. Läs mer om våra utbildningsprogram och studier på svenska.

Hur ser studierna och examen ut vid Helsingfors universitet?

Studierna byggs upp enligt kandidat- och magisterexamen, det vill säga lägre och högre högskoleexamen. Att avlägga lägre högskoleexamen tar tre år, medan magisterexamen avläggs på två. I Finland är det vanligt att avlägga båda två och i de flesta utbildningar antas du direkt till både kandidat- och magisterstudier.

Förutom studier inom det egna vetenskapsområdet och den egna studieinriktningen avlägger du bland annat valfria studier som ofta bildar studiehelheter. Du har möjlighet att skräddarsy din examen för att motsvara dina intresseområden och behoven på dagens arbetsmarknad.

Hur ansöker jag?

Du är behörig att ansöka till Helsingfors universitet om du fullföljt examen som ger behörighet att söka till motsvarande högskoleutbildning i Sverige, till exempel gymnasiets slutbetyg.

Du kan inte få betygspoäng för tidigare svensk examen utan kan bli antagen enligt framgång i Helsingfors universitets urvalsprov. Urvalsproven är skilda för varje utbildningsprogram. Högskoleprovet krävs inte vid ansökan. Den gemensamma ansökan ordnas årligen under mars månad, med urvalsprov främst under maj och juni. De exakta provdatumen hittar du i utbildningsprogrammets ansökningsinstruktioner på Studieinfo.fi.

Läs mer om ansökan till Helsingfors universitet!