Sök till kandidat- och magisterprogram

Aktuella ansökningsinfo

Nedan hittar du information om hur urvalen fortskrider under våren 2024. Lycka till med urvalen! 

Varför söka till våra kandidat- och magisterprogram?
Fem sätt att söka in

Helsingfors universitets kandidat- och magisterprogram har fem ansökan och tre ansökningstider.  Våra finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogram är med i vårens andra gemensamma ansökan. Flera kandidatprogram är även med i ansökan via öppna universitetsleden och i ansökan av överflyttande studerande. Det engelskspråkiga kandidatprogrammet har en egen ansökan. I ansökan till de internationella magisterprogrammen kan du söka in till våra magisterprogram i vilka du kan studera på finska, svenska och engelska.  

Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogram är med i vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna.

Kandidatprogrammen leder till lägre högskoleexamen, medan magisterprogrammen leder till högre högskoleexamen.

 • Vanligtvis ansöker man till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan efter att ha avlagt studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen på andra stadiet.
 • Du kan ansöka direkt till magisterprogram på finska och svenska i den gemensamma ansökan endast ifall du redan har avlagt lägre högskoleexamen eller avlägger den inom en utsatt tid.

Den som blir antagen till ett kandidatprogram får oftast samtidigt rätt att avlägga magisterexamen. Vissa undantag finns dock.

​Utbildningsprogrammens antagningsgrunder finns i Studieinfo. Kolla också våra webbsidor om den gemensamma ansökan, där du hittar anvisningar för ansökan och information om vad du ska göra efter att antagningsresultaten har publicerats.

De flesta finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram vid Helsingfors universitet är med i antagningen via öppna universitetsleden.

I antagningen via öppna universitetsleden

 • krävs det att du har genomfört studier vid ett öppet universitet eller motsvarande universitetsstudier i Finland.  Kraven på studier beskrivs närmare i Studieinfo under antagningsgrunderna för varje kandidatprogram.
 • behöver du inte ha en studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen på andra stadiet.
 • får du inte ha en giltig rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som blir antagen till ett kandidatprogram får oftast samtidigt rätt att avlägga magisterexamen. Vissa undantag finns dock. Det är inte möjligt att söka direkt till ett magisterprogram i antagningen via öppna universitetsleden.

Kolla också våra webbsidor om antagning via öppna universitetsleden, där du hittar anvisningar för ansökan och information om vad du ska göra efter att antagningsresultaten har publicerats.

De flesta kandidatprogram på finska och svenska vid Helsingfors universitet är med i antagningen av överflyttande studerande.

Antagningen av överflyttande studerande är avsedd för sökande som har en giltig rätt att avlägga lägre högskoleexamen vid en finländsk högskola och vill flytta över studierätten till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Det är också möjligt att flytta mellan olika kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Vissa begränsningar finns dock.

I antagningen av överflyttande studerande krävs

 • att du har genomfört högskolestudier som lämpar sig för det utbildningsprogram du söker till. Kraven på studier beskrivs närmare i Studieinfo under antagningsgrunderna för varje kandidatprogram.
 • att du har tillräckligt med tid kvar i din nuvarande examensrätt för att genomföra din nya examen.

Om du blir antagen beviljas du rätt att avlägga examen på samma nivå eller samma nivåer som den examen eller de examina som din ansökan grundar sig på.

Kolla också våra webbsidor om antagning av överflyttande studerande, där du hittar anvisningar för ansökan och information om vad du ska göra efter att antagningsresultaten har publicerats.

Helsingfors universitet har ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science.

Det här kandidatprogrammet leder till lägre högskoleexamen, men de som antas till programmet får också rätt att avlägga magisterexamen, dvs. högre högskoleexamen.

Utbildningsprogrammets antagningsgrunder finns i Studieinfo (på engelska). Kolla också våra webbsidor om kandidatprogrammet på engelska, där du hittar anvisningar för ansökan och information om vad du ska göra efter att antagningsresultaten har publicerats.

Kandidatprogrammet har två ansökningstider

I båda ansökningsomgångarna ansöker man till den utbildning som börjar följande höst.

Ansökningstiden som infaller samtidigt som vårens gemensamma ansökan är avsedd för sökande som har avlagt eller samma vår avlägger någon av följande examina:

 • en finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate (IB-examen) eller
 • European Baccalaureate (EB-examen) eller
 • Reifeprüfung eller Deutsches Internationales Abitur vid Tyska skolan i Helsingfors.

Alla andra kan ansöka i ansökningsomgången som ordnas i december–januari.

Ansökan till de internationella magisterprogram som börjar på hösten sker redan föregående vinter i december–januari. Den exakta ansökningstiden fastställs varje år på våren.

I de internationella magisterprogrammen kan du studera på finska, svenska och engelska. Du kan ansöka till programmen ifall du redan har avlagt lägre högskoleexamen eller avlägger den inom en utsatt tid.

Magisterprogrammen leder till högre högskoleexamen.

Kolla våra webbsidor om ansökan till internationella magisterprogram, där du hittar anvisningar för ansökan och information om vad du ska göra efter att antagningsresultaten har publicerats. ​Utbildningsprogrammens antagningsgrunder finns i Studieinfo.

Våga vara du. Studera vid Uni.

Helsingfors universitet, Uni, erbjuder dig högklassig utbildning inom flera vetenskapsgrenar och ett aktivt studieliv också på svenska. Vårt breda kursutbud hjälper dig att hitta dina egna intressen och bygga en examen som passar just dig. Som en del av universitetsgemenskapen vid ett av världens främsta universitet får du ta del i forskning och undervisning av världsklass. Du kan studera för världens bästa och får goda färdigheter för arbetslivet. Våga vara du och hitta din egen väg vid Uni.

Vill du få information om studierna och ansökan till de svensk- och finskspråkiga utbildningsprogrammen vid Uni? Prenumerera på ansökningsservicens nyhetsbrev.