Ansökningsbehörighet

Här finns information om om vilken utbildningsbakgrund ger behörighet att söka till kandidatprogrammen i gemensamma ansökan för att avlägga en lägre och högre högskoleexamen samt i magisteransökan för att avlägga en högre högskoleexamen.
Examina som ger högskolebehörighet - kandidatprogrammen i gemensamma ansökan

Om du redan har avlagt eller senast inom den utsatta tiden nedan avlägger någon av följande examina som ger högskolebehörighet, kan du söka till kandidatprogrammen i gemensamma ansökan våren 2023.  

Du kan söka till studier vid Helsingfors universitet som leder till lägre och högre högskoleexamen om du har något av följande:

Om du redan har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet, beviljas du inte en ny rätt att avlägga examen i samma utbildningsprogram. Alla bestämmelser som gäller en tidigare eller nuvarande studerandes nya rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet finns på en annan sida.

  Ut­satt tid för utex­a­mi­ne­ring

  För att vara behörig att söka till kandidatprogrammen i gemensamma ansökan våren 2023 ska din examen som ger dig högskolebehörighet vara slutförd senast vid följande utsatta tider:

  • Finländsk studentexamen, betygsantagning: 16.5.2023
  • Finländsk studentexamen, övriga antagningssätt: 16.6.2023
  • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen: 16.6.2023
  • Övriga examina: 14.7.2023
  Examina som ger behörighet i magisteransökan

  Om du redan har avlagt eller kommer senast 31.8.2023 avlägga någon av följande examina, kan du söka i magisteransökan våren 2023.  

  Du kan söka till studier vid Helsingfors universitet som leder till högre högskoleexamen om du har något av följande:

  • en högskoleexamen vid ett universitet
  • en högskoleexamen vid en yrkeshögskola
  • en högskoleexamen vid Försvarshögskolan
  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

  Då du ansöker till vissa magisterprogram måste du därtill ha en tidigare högskoleexamen från ett särskilt område. Antagningskriterierna för varje program finns på adressen studieinfo.fi.

  Om du redan har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet, beviljas du inte en ny rätt att avlägga examen i samma utbildningsprogram. Alla bestämmelser som gäller en tidigare eller nuvarande studerandes nya rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet finns på en annan sida.