Ansökningsservicen
Har du frågor gällande ansökningen eller universitetet? Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.
Ak­tu­ellt i an­sök­nings­ser­vicen

Chat-servicen är stängd 5 november och 12 november.

Skic­ka ett med­de­lan­de

Vår e-post adress är: studera(at)helsinki.fi

Skicka inte meddelanden per e-post som innehåller personlig information (t.ex. personbeteckning eller annan konfidentiell information).

Chat

Du kan nå ansökningsrådgivarna också via chat. 

Chatten är öppen på denna sida onsdagar och fredagar kl. 12-14. 

  • Om du redan har skickat oss e-post, kan du nämna det för att underlätta svarsprocessen. Kopiera inte ett långt e-postmeddelande till chat-diskussionen.
  • Märk väl, att en rådgivare kan under rusningstid ha flera chat-diskussioner på gång samtidigt.
  • Chat-servicen passar bäst för korta frågor du undrar över. Kontakta oss gärna per e-post om du har en längre fråga.

 

Kom och träffa oss

Du kan komma och träffa ansökningsrådgivare i Handledningshörnan i Kajsahuset (Fabiansgatan 30, huvudentrén) 16.11 och 30.11 kl. 13-15. Vi betjänar i frågor gällande ansökan. De som kommer på rådgivning betjänas i ankomstordning, och du behöver inte boka en skild tid. Märk väl att vi inte tar emot ansökningsbilagor.

Ring till oss

Vår telefonservice är öppen under ansökningstiden. Telefonservicen öppnar nästa gång i början av december.

 

Följ oss på so­ci­a­la me­di­er

Facebook: HelsinkiUniversity
Instagram: @universityofhelsinki
Twitter: @helsinkiuni

Postadress

Ansökningsservicen 
PB 24
00014 Helsingfors universitet