Ansökningsservicen
Har du frågor gällande ansökningen eller universitetet? Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.
Ak­tu­ellt i an­sök­nings­ser­vicen

Den 25.1 betjänar vi via chat kl. 12–15.

 

Märk väl att den 3.2 är vår chat-service stängd.

 

För ansökningsrådgivning speciellt för våra internationella magisterprogram, se kontaktuppgifterna nedan.

 

Skic­ka ett med­de­lan­de

Vår e-post adress är: studera(at)helsinki.fi

Skicka inte meddelanden per e-post som innehåller personlig information (t.ex. personbeteckning eller annan konfidentiell information).

 

Om ditt ärende gäller bilagorna till magisteransökan, kan du kontakta magisteransökans rådgivare på adressen masters-admissions(at)helsinki.fi

Chat

Du kan nå ansökningsrådgivarna också via chat. Chatten är öppen på denna sida tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 12–14.

 

Den 25.1 betjänar vi via chat kl. 12–15.

Märk väl att den 3.2 är vår chat-service stängd.

 

Om du redan har skickat oss e-post, kan du nämna det för att underlätta svarsprocessen. Kopiera inte ett långt e-postmeddelande till chat-diskussionen.

Märk väl att en rådgivare kan under rusningstid ha flera chat-diskussioner på gång samtidigt.

Chat-servicen passar bäst för korta frågor du undrar över. Kontakta oss gärna per e-post om du har en längre fråga.

 

Ring till oss

Vår telefonservice är öppen på torsdagar kl. 12–14. Numret är 02941 24 140.

 

Kom och träffa oss

Du kan komma och träffa ansökningsrådgivare i Kajsahusets Handledningshörnan (Fabianinkatu 30) och fråga över ansökning i följande onsdagar klockan 14–16:

  • 8.2
  • 8.3
  • 22.3
  • 19.4
  • 17.5

Kom ihåg att kolla gällande tider från denna webbsida innan du besöker oss. 

Vi betjänar i frågor gällande ansökan. De som kommer på rådgivning betjänas i ankomstordning, och du behöver inte boka en skild tid. Observera att vi inte nödvändigtvis hinner betjäna alla sökande om det finns långa köer till rådgivningen. Märk väl att vi inte tar emot ansökningsbilagor.

Följ oss på so­ci­a­la me­di­er

Facebook: HelsinkiUniversity
Instagram: @universityofhelsinki
Twitter: @helsinkiuni

Postadress

Ansökningsservicen 
PB 24
00014 Helsingfors universitet