Ansökningsservicen
Har du frågor gällande ansökningen eller universitetet? Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.
Ak­tu­ellt i an­sök­nings­ser­vicen

Resultaten i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Du kan se ditt resultat i Min Studieinfo-tjänsten och du får också e-post om resultatet. Grattis till alla nya studeranden!

Du hittar mera information om studieorientering och tutorering för ditt studieprogram på instruktioner för studerande- sidan (kom ihåg att välja rätt studieprogram uppe på sidan för att se den information som är relevant för dig).

Om du har mera frågor gällande början av studierna, vänligen kontakta studentservicen vid din egen fakultet

 

Sommarens öppethållningstider

Du når oss per e-post hela sommaren.

  • 16.7 Vår chatservice är undantagsvis öppen kl. 12-15
  • 20-23.7 Vår telefonservice är stängd, chatservicen är öppen tis-fre kl. 12-14
  • 26.7-13.8 Vår kundservice är stängd
  • 17-20.8 Vår telefonservice är stängd, chatservicen är öppen tis-fre kl. 12-14

Under andra tider betjänar vi enligt våra normala öppethållningstider.

Skic­ka ett med­de­lan­de

Vår e-post adress är: studera(at)helsinki.fi

Skicka inte meddelanden per e-post som innehåller personlig information (t.ex. personbeteckning eller annan konfidentiell information).

Chat

Du kan nå ansökningsrådgivarna också via chat. 

Chatten är öppen på denna sida onsdagar och fredagar kl. 12-14. 

  • Om du redan har skickat oss e-post, kan du nämna det för att underlätta svarsprocessen. Kopiera inte ett långt e-postmeddelande till chat-diskussionen.
  • Märk väl, att en rådgivare kan under rusningstid ha flera chat-diskussioner på gång samtidigt.
  • Chat-servicen passar bäst för korta frågor du undrar över. Kontakta oss gärna per e-post om du har en längre fråga.

 

Ring till oss

Vår telefonservice är öppen tisdagar och torsdagar kl. 12-14

Vårt telefonnummer är: 02941 24140

 

Följ oss på so­ci­a­la me­di­er

Facebook: HelsinkiUniversity
Instagram: @universityofhelsinki
Twitter: @helsinkiuni

Postadress

Ansökningsservicen 
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Published on
2 månader ago