Ansökningsservicen
Har du frågor gällande ansökningen eller universitetet? Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.
Ak­tu­ellt i an­sök­nings­ser­vicen

Ansökningstiden till vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har gått ut 31.3.2021 kl. 15.00.

Vi har för tillfället kö i vår kundtjänst p.g.a. den gemensamma ansökan till högskolor. Tack för ditt tålamod!

Skic­ka ett med­de­lan­de

Vår e-post adress är: studera(at)helsinki.fi

Skicka inte meddelanden per e-post som innehåller personlig information (t.ex. personbeteckning eller annan konfidentiell information).

Chat

Du kan nå ansökningsrådgivarna också via chat. 

Chatten är öppen på denna sida onsdagar och fredagar kl. 12-14. 

  • Om du redan har skickat oss e-post, kan du nämna det för att underlätta svarsprocessen. Kopiera inte ett långt e-postmeddelande till chat-diskussionen.
  • Märk väl, att en rådgivare kan under rusningstid ha flera chat-diskussioner på gång samtidigt.
  • Chat-servicen passar bäst för korta frågor du undrar över. Kontakta oss gärna per e-post om du har en längre fråga.

 

Ring till oss

Vår telefonservice är öppen tisdagar och torsdagar kl. 12-14

Vårt telefonnummer är: 02941 24140

 

Följ oss på so­ci­a­la me­di­er

Facebook: /YliopistoonTilluniversitetet
Instagram: @universityofhelsinki
Twitter: @helsinkiuni
Bloggen: blogs.helsinki.fi/opiskelijataanessa/

Postadress

Ansökningsservicen 
PB 24
00014 Helsingfors universitet