Ansökningsservicen
Har du frågor gällande ansökningen eller universitetet? Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.
Ak­tu­ellt i an­sök­nings­ser­vicen
  • På Helgetorsdagen 26.5. är vår telefonservice stängd.
  • Fredag 27.5. är vår chat-service stängd. 
Skic­ka ett med­de­lan­de

Vår e-post adress är: studera(at)helsinki.fi

Skicka inte meddelanden per e-post som innehåller personlig information (t.ex. personbeteckning eller annan konfidentiell information).

Chat

Du kan nå ansökningsrådgivarna också via chat. Chatten är öppen på denna sida onsdagar och fredagar kl. 12-14.

  • Fredag 27.5. är vår chat-service stängd. 

 

Om du redan har skickat oss e-post, kan du nämna det för att underlätta svarsprocessen. Kopiera inte ett långt e-postmeddelande till chat-diskussionen.

Märk väl, att en rådgivare kan under rusningstid ha flera chat-diskussioner på gång samtidigt.

Chat-servicen passar bäst för korta frågor du undrar över. Kontakta oss gärna per e-post om du har en längre fråga.

 

Ring till oss

Vår telefonservice är öppet tisdagar och torsdagar kl 12-14. Numret är 02941 24140.

På Helgetorsdagen 26.5. är vår telefonservice stängd.

 

Följ oss på so­ci­a­la me­di­er

Facebook: HelsinkiUniversity
Instagram: @universityofhelsinki
Twitter: @helsinkiuni

Postadress

Ansökningsservicen 
PB 24
00014 Helsingfors universitet