Ansökningsservicen
Har du frågor gällande ansökningen eller universitetet? Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.
Ak­tu­ellt i an­sök­nings­ser­vicen

Märk väl att den 21.9. och 5.10. är vår chat-service stängd.

Du kan komma och träffa oss den 21.9. klockan 14–16 i Kajsahusets Handledningshörnan (Fabianinkatu 30).

Kom ihåg att kolla gällande tider från denna webbsida innan du besöker oss. 

 

 

Skic­ka ett med­de­lan­de

Vår e-post adress är: studera(at)helsinki.fi

Skicka inte meddelanden per e-post som innehåller personlig information (t.ex. personbeteckning eller annan konfidentiell information).

Chat

Du kan nå ansökningsrådgivarna också via chat. Chatten är öppen på denna sida onsdagar och fredagar kl. 12-14.

Märk väl att den 21.9. och 5.10. är vår chat-service stängd.

 

Om du redan har skickat oss e-post, kan du nämna det för att underlätta svarsprocessen. Kopiera inte ett långt e-postmeddelande till chat-diskussionen.

Märk väl, att en rådgivare kan under rusningstid ha flera chat-diskussioner på gång samtidigt.

Chat-servicen passar bäst för korta frågor du undrar över. Kontakta oss gärna per e-post om du har en längre fråga.

 

Ring till oss

Vår telefonservice öppnas igen i december.

Kom och träffa oss

Du kan komma och träffa ansökningsrådgivare i Kajsahusets Handledningshörnan (Fabianinkatu 30) och fråga över ansökning i följande onsdagar klockan 14–16:

  • 21.9.
  • 12.10.
  • 9.11.
  • 14.12.

Kom ihåg att kolla gällande tider från denna webbsida innan du besöker oss. 

Vi betjänar i frågor gällande ansökan. De som kommer på rådgivning betjänas i ankomstordning, och du behöver inte boka en skild tid. Märk väl att vi inte tar emot ansökningsbilagor.

Följ oss på so­ci­a­la me­di­er

Facebook: HelsinkiUniversity
Instagram: @universityofhelsinki
Twitter: @helsinkiuni

Postadress

Ansökningsservicen 
PB 24
00014 Helsingfors universitet