Tillgänglighetsutlåtande för ansökningssystemet för internationella magisterprogram
Helsingfors universitets mål är att så många som möjligt kan använda universitetets digitala tjänster, och vi beaktar tillgänglighet när vi utvecklar tjänsterna.

Detta tillgänglihetsutlåtande gäller Helsingfors universitets ansökningssystem för internationella magisterprogram (Master's Applications) på addressen https://hapa.it.helsinki.fi/uhma/haku/

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation i november 2020 och detta tillgänglighetsutlåtande har utarbetats utgående från bedömningen. Utlåtandet uppdateras i takt med att de upptäckta bristerna åtgärdas.

Utlåtandet har utarbetats 30.11.2020.

Är tjänsten tillgänglig?

Tjänsten uppfyller de flesta tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå (WCAG-2.1). De upptäckta bristerna i tillgängligheten beskrivs närmare nedan.

Rapportering av brister

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem i tjänsten kan du ge respons på följande sätt:

Per e-post: studera@helsinki.fi

Du kan också besöka ansökningsservicen för att ge respons. Ansökningsservicen ligger i huvudbibliotekets entréhall i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30.

Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi 
telefonnummer växeln 0295 016 000

Icke-tillgängligt innehåll i tjänsten

Tjänstens funktioner eller innehåll uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Brister som gäller möjlighet att uppfatta:

  • Från tjänsten kan man ladda ner vissa filer som har producerats med kontorsprogram och som inte är till alla delar tillgängliga. (WCAG 1.1.1, 1.3.1)
  • Allt innehåll som inte är text har inte försetts med textalternativ med samma syfte. (WCAG 1.1.1)
  • Vissa element som öppnas eller stängs tolkas inte korrekt av hjälpmedel. (WCAG 1.3.1, 2.4.7, 4.1.2)
  • Innehållet på vissa sidor kan upprepas flera gånger om man använder hjälpmedel, till exempel om man använder skärmläsaren VoiceOver med webbläsaren Safari. (WCAG 1.3.2)

Brister som gäller hanterbarhet:

  • Vissa länkar som leder till externa tjänster är inexakta och upprepas. (WCAG 2.4.4)
  • Beskrivningarna av vissa textfält är för långa och de innehåller inte till alla delar den information som behövs för att fylla i fältet. (WCAG 2.4.6)

Brister som gäller begriplighet: 

  • På en sida kan det finnas delar som avviker från det språk som fastslagits för sidan. (WCAG 3.1.2)

Brister som gäller robusthet:

  • Det finns brister i beskrivningarna av vissa knappar. Alla poppuppknappar har inte beskrivande namn och vid vissa poppuppknappar saknas information om huruvida de är öppna eller stängda. (WCAG 4.1.2)
  • Om man använder hjälpmedel får man ingen bekräftelse eller respons på att en bilaga har laddats upp på tjänsten. (WCAG 4.1.3)
Stöd för användningen av tjänsten

Ansökningsservicen i Kajsahuset erbjuder stöd för de användare som tjänsterna inte är tillgängliga för. Ansökningsservicen kan kontaktas per e-post, chatt eller genom att besöka Kajsahuset.

Kontaktuppgifter:

studera@helsinki.fi
Entréhallen i huvudbiblioteket i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
PB 53, 00014 Helsingfors universitet
Öppettiderna och chatten finns på ansökningsservicens webbplats.