Tillgänglighetsutlåtande för ansökningssystemet för internationella magisterprogram

Helsingfors universitets mål är att så många som möjligt kan använda universitetets digitala tjänster, och vi beaktar tillgänglighet när vi utvecklar tjänsterna.

Detta tillgänglihetsutlåtande gäller Helsingfors universitets ansökningssystem för internationella magisterprogram (Master's Applications) på addressen https://hapa.it.helsinki.fi/uhma/haku/

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation i november 2021 och detta tillgänglighetsutlåtande har utarbetats utgående från bedömningen. Utlåtandet uppdateras i takt med att de upptäckta bristerna åtgärdas.

Utlåtandet har utarbetats 30.11.2021.

Är tjänsten tillgänglig?

Tjänsten uppfyller de flesta tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå (WCAG-2.1). De upptäckta bristerna i tillgängligheten beskrivs närmare nedan.

Rapportering av brister

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem i tjänsten kan du ge respons per e-post: studera@helsinki.fi

Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn 

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi 

telefonnummer växeln 0295 016 000

Icke-tillgängligt innehåll i tjänsten

Tjänstens funktioner eller innehåll uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Brister som gäller möjlighet att uppfatta:

  • På webbplatsen kan man ladda ner vissa filer som har producerats med kontorsprogram och som inte är till alla delar tillgängliga. (WCAG 1.1.1, 1.3.1)

Brister som gäller hanterbarhet:

  • I mobilversionen fastnar VoiceOver-skärmläsarens fokus på vissa knappar. (WCAG 2.1.2)
  • En del av webbplatsens länktexter är inte beskrivande. (WCAG 2.4.4)
  • Beskrivningarna av vissa textfält är för långa och de innehåller inte till alla delar den information som behövs för att fylla i fältet. (WCAG 2.4.6)

Brister som gäller robusthet:

  • Vissa rullgardinsmenyer meddelar inte användaren om vilken punkt i menyn som är vald. (WCAG 4.1.2)
Stöd för användningen av tjänsten

Ansökningsservicen i Kajsahuset erbjuder stöd för de användare som tjänsterna inte är tillgängliga för. Ansökningsservicen kan kontaktas per e-post, chatt eller genom att besöka Kajsahuset.

Kontaktuppgifter:

studera@helsinki.fi

Entréhallen i huvudbiblioteket i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30

PB 53, 00014 Helsingfors universitet

Öppettiderna och chatten finns på ansökningsservicens webbplats.