Webbtillgänglighet

Webbtillgänglighet betyder att vem som helst kan använda webbtjänster och deras innehåll utan svårigheter. Genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv, och lagen gäller även universitetet.

Webbplatsen helsinki.fi måste uppfylla tillgänglighetskraven senast den 23 september 2020.  Senast då kommer vi att publicera ett tillgänglighetsutlåtande på denna sida. I utlåtandet berättar vi om tjänstens tillgänglighet och om hur man kan ge respons om tillgängligheten.

Vi utvecklar ständigt webbplatsens tillgänglighet med hjälp av automatiska verktyg och kvalitetsrevision som genomförs av experter. Vi introducerar också våra innehållsproducenter i hur man gör innehållet tillgängligt.

Mer information

Du kan ge oss respons om webbtjänst på adressen digiviestinta@helsinki.fi