Sök till internationella magisterprogram
I de 36 internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet kan du studera på engelska. Bekanta dig med programmen och hur man söker.

Ansökan för studier som inleds hösten 2022 är öppen och stängs den 5.1.2022 kl. 15:00.

Bekanta dig med programmen

Undervisningsspråket i de internationella magisterprogrammen är engelska. I många av dessa program kan du dock också genomföra studier, få handledning och/eller skriva din magisteravhandling delvis eller helt på svenska och/eller finska. Därför kallas de internationella magisterprogrammen ibland också för engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram.

Kontrollera alltid språket på programmets egna webbsidor eller i Studieinfo-servicen. I de flerspråkiga magisterprogrammen väljer du ditt examensspråk och bevisar dina kunskaper i det språket i din ansökan.

Magisterprogrammens omfattning är 120 ECTS-studiepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier.

Bekanta dig med programmen och deras websidor (på engelska).

Ansökningstid

Ansökan till de internationella magisterprogrammen är öppen en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är öppen och stängs den 5.1.2022 kl. 15:00.

Sök nu via ansökningssystemet för Helsingfors universitets magisterprogram.

Beställ det engelskspråkiga nyhetsbrevet (Admissions Newsletter) om du vill hålla dig uppdaterad.

Information om ansökan

Information och instruktioner till dig som vill söka till de internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet.