Sök till internationella magisterprogram
I de 36 internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet kan du studera på engelska. Bekanta dig med programmen och hur man söker. Nästa ansökningstid är 1.12.2021–5.1.2022.
Bekanta dig med programmen

Undervisningsspråket i de internationella magisterprogrammen är engelska. I många av dessa program kan du dock också genomföra studier, få handledning och/eller skriva din magisteravhandling delvis eller helt på svenska och/eller finska. Därför kallas de internationella magisterprogrammen ibland också för engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram.

Kontrollera alltid språket på programmets egna webbsidor eller i Studieinfo-servicen. I de flerspråkiga magisterprogrammen väljer du ditt examensspråk och bevisar dina kunskaper i det språket i din ansökan.

Magisterprogrammens omfattning är 120 ECTS-studiepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier.

Bekanta dig med programmen och deras websidor (på engelska).

Ansökningstid

Ansökningstiden till våra internationella magisterprogram för studier som börjar hösten 2021 avslutades den 15.1.2021. Antagningsresultaten har meddelats till alla sökande via e-post och syns också i tjänsten Min Studieinfo. Välkommen till våra nya studerande (information på engelska).

Ansökan till de internationella magisterprogrammen är öppen en gång per år. Nästa ansökningstid för studier som inleds hösten 2022 är 1.12.2021–5.1.2022.

Håll dig uppdaterad om ansökan till de internationella magisterprogrammen och beställ det engelskspråkiga nyhetsbrevet (Admissions Newsletter).

Information om ansökan

Information och instruktioner till dig som vill söka till de internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Vänligen observera att en del av dessa instruktioner gäller fortvarande ansökningsrundan som avslutades den 15.1.2021.

Published on
5 dagar 5 timmar ago