Anvisningar till sökande som antagits och sökande som inte antagits

På sidan finns anvisningar för sökande som antagits, blivit placerade på reservplats och inte antagits i ansökan till de internationella magisterprogrammen. Sökande som blivit antagna måste ta emot sin studieplats och göra läsårsanmälan i tid.
Antagningsresultatet

Antagningsresultatet meddelas dig personligen senast 15.4.2024 till den e-postadress du angett på ansökningsblanketten. Resultatet syns också i tjänsten Min Studieinfo.

Det går inte att få förhandsuppgifter om de exakta tidpunkterna för när resultat publiceras. På veckosluten publiceras inga resultat.

Bekanta dig med anvisningar på denna sida när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast den 11.7.2024 före kl. 15.00.

Sökande som blivit antagna
Villkorligt antagna

En del av de sökande godkänns villkorligt. Om du har godkänts villkorligt, står det i meddelandet om antagningsresultaten eller i tjänsten Min Studieinfo.

Din antagning är villkorlig eftersom vi fortfarande behöver några officiellt bestyrkta dokument eller uppgifter om din examen. Om du inte lämnar in de intyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Kontrollera nedan under hur du kan uppfylla det villkor som ställts för dig. Tidsfristen för att visa att din behörighetsgivande examen har avlagts är den 2.9.2024 klockan 15.00 (UTC+3). Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

 

Om du har avlagt examen efter ansökningstidens slut

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom din behörighetsgivande högskoleexamen har blivit färdig efter att ansökningstiden gick ut. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Om din behörighetsgivande examen är en finsk högskoleexamen

  • Du måste avlägga din högskoleexamen senast den 2.9.2024.

Helsingfors universitets ansökningsservice kollar dina studier från det elektroniska studieregistret i slutet av augusti. I fall du vill att din process framskrider tidigare, kan du fylla i e-blanketten och meddela oss när du har avlagt examen. Om din examen av något skäl inte kan verifieras från det elektroniska studieregistret, kontaktar Helsingfors universitets ansökningsservice dig via den e-postadress du har givit i ansökningsblanketten.

Om du inte avlägger examen inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Det krävs av dig att du visar din behörighet, eftersom din behörighetsgivande högskoleexamen har blivit färdig efter att ansökningstiden gick ut. Antagningen är villkorlig tills du visar din behörighet.

Om du avlägger din behörighetsgivande examen i utlandet:

  • Du måste avlägga din högskoleexamen senast den 2.9.2024.
  • Du måste lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice senast den 2.9.2024, klockan 15:00 (UTC+3). Ifall din läroanstalt utfärdar officiella utbildningsdokument elektroniskt, se instruktionerna på sidan Elektronisk inlämning av bilagor.
  • Du kan också boka en tid till visningsservice för att bevisa behörighet där du kan förevisa för Ansökningsservicen de originaldokument som ger dig behörighet för studierna.

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska, måste du lämna in både officiellt bestyrkta kopior av originaldokumenten och officiella översättningar.

Observera också att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda krav på dokumenten som ska lämnas in.

Om det slutliga examensbeviset dröjer p.g.a. tekniska eller administrativa orsaker, kan du också lämna in ett tillfälligt examensbevis eller något annat dokument som innehåller samma information som krävs av det slutliga examensbeviset. Det andra dokumentet kan till exempel vara det sista studieutdraget eller ett officiellt utlåtande som har adresserats till Helsingfors universitet.

Både det slutliga examensbeviset och det ersättande dokumentet måste vara undertecknad av en företrädare för läroanstalten och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning och innehålla följande uppgifter:

  • namnet på läroanstalten som beviljade examen
  • datum när examen beviljades
  • den utexaminerade studerandes namn
  • examensbenämning

Om du inte lämnar in de intyg som efterfrågas inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

Visningsservice för villkorligt antagna sökande

Visningsservicen är avsedd för personer som har blivit villkorligt antagna till Helsingfors universitet och som inte har möjlighet att lämna in officiellt bestyrkta kopior av de behörighetsgivande dokumenten per post eller i ansökningsservicens postlåda.

På visningsservicen ska dokumenten förevisas i original för ansökningsservicen.

Visningsservicen är belägen i Forsthuset på Unionsgatan 40.

Det finn begränsade öppettider för visningsservicen i april-juni och utökade öppettider i juli-augusti. Se kalendern nedan för tillgängliga tider.

Boka tid här.

När du har bokat tiden får du en bokningsbekräftelse till e-postadressen du uppgav. I bekräftelsen upprepas de uppgifter du har uppgett. I samma meddelande finns även en länk för eventuell avbokning. Kom ihåg att avboka din tid om du får förhinder.

Obs! Boka en tid som infaller innan din egen tidsfrist går ut.

Var på plats senast fem minuter innan din bokade tid börjar. Om du inte är i tid blir du tvungen att boka en ny tid.

Kom inte till visningsservicen om du är sjuk.

Om du inte själv kan komma och visa upp dina dokument är det fullkomligt tillåtet att skicka någon annan i ditt ställe. Du måste dock beakta den här aspekten när du fyller i tidsbokningsblanketten, för på blanketten måste du ange i detalj vem som ska komma och visa upp dina dokument i ditt ställe.

På visningsservicen ska dokumenten förevisas i original. Du ska ha med dig alla de behörighetsgivande dokument som krävs av dig, och dokumenten ska vara äkta. Kontrollera att du har med dig alla sidor som officiellt hör till dokumenten.

Du ska också ha med dig ett identitetsbevis med fotografi (körkort, pass, identitetskort som utfärdats av polisen). Var förberedd på att visa upp det flera gånger.

På visningsservicen kontrolleras inga officiellt bestyrkta kopior, utan sådana ska skickas per post till ansökningsservicen eller lämnas i ansökningsservicens postlåda enligt alla tillämpbara landspecifika krav.

En anställd vid ansökningsservicen kallar in dem som bokat tid en i taget och tar emot de behörighetsgivande dokumenten. Dokumenten kontrolleras i ansökningsservicens lokaler och i samband med kontrollen tas fotokopior på dokumenten. Efter kontrollen får du dina dokument tillbaka. Efter visningstiden meddelas du resultatet av behörighetskontrollen per e-post.

Användarnamn och anvisningar för nya studenter

Dina uppgifter registreras i universitetets studentregister inom två veckor efter att du har

  • tagit emot studieplatsen och
  • anmält dig som närvarande eller frånvarande.

Du kan aktivera ditt användarnamn, få ett studentkort och anmäla dig till kurser först när dina uppgifter har registrerats i studentregistret. Kontrollera i anvisningarna för nya studenter hur du gör allt detta.

 

Sökande på reservplats och sökande som inte blir antagna