Så här söker du

Vill du söka till ett av våra internationella magisterprogram? På denna sida får du en översikt av ansökningsprocessen. Bekanta dig med varje steg och förbered dig i god tid innan ansökningstiden börjar.
Ta följande steg

Observera! Anvisningarna på denna sida gäller ansökan till internationella magisterprogram för studier som inleds hösten 2024. Nästa ansökningstid för studier som inleds hösten 2025 är 2–16.1.2025 och ansökningsanvisningarna publiceras på hösten 2024. Kom ihåg att följa de aktuella anvisningarna när du ansöker.

Helsingfors universitet har bara en ansökningstid för de internationella magisterprogrammen. Observera att ansökningsblanketten endast fungerar under ansökningstiden. 

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 1.12.2023 kl. 8:00 – 3.1.2024 kl. 15:00. Beställ det engelskspråkiga nyhetsbrevet (Admissions Newsletter) om du vill hålla dig uppdaterad.

Läsåret börjar alltid den 1 augusti.

Bekanta dig med utbudet genom listningen av våra 36 internationella magisterprogram (på engelska) och besök programmens egna webbsidor för mer information. 

Antagningsgrunderna finns i tjänsten Studieinfo.fi.

För att kunna ansöka till ett magisterprogram måste du ha en lägre högskoleexamen.

Om du studerar för en lägre högskoleexamen som du kommer att slutföra först efter att ansökningstiden gått ut kan du ändå ansöka till ett magisterprogram, förutsatt att du uppfyller alla andra krav. Om du erbjuds en studieplats är antagningen villkorlig och du måste visa bevis om din examen inom den utsatta tiden som nämnts i antagningsgrunderna.

Observera att varje magisterprogram har sina egna krav på vilka tidigare studier du ska ha genomfört. Din examen behöver inte nödvändigtvis vara från samma vetenskapsområde som magisterprogrammet du söker till, men du ska ha genomfört tillräckligt med studier på högskolenivå inom programmets vetenskapsområde. 

Du ska dessutom uppfylla programmets egna krav på språkkunskaper. Läs mer om hur du visar dina språkkunskaper.

De programspecifika kraven och ansökningskriterierna finns i tjänsten Studieinfo.fi. Du hittar en direkt link på programmens egna webbsidor (på engelska) eller du kan använda sökfunktionen i tjänsten Studieinfo.fi.

När du söker till ett magisterprogram måste du lämna in de efterfrågade dokumenten på exakt det sätt som anges i anvisningarna. Om du avviker från anvisningarna avslås din ansökan.

Om bilagorna som visar din utbildningsbakgrund är på ett annat språk än engelska, svenska eller finska måste du lämna in officiella översättningar av bilagorna.

Se till att alla dina bilagor över din utbildningsbakgrund är officiellt bestyrkta och att de lämnas in på rätt sätt.

Beakta att det tar tid att göra eventuella språktest, skaffa dokumenten som visar din utbildningsbakgrund och få dem officiellt bestyrkta. Därför rekommenderar vi att du börjar förbereda din ansökan i god tid före ansökningstiden.

Ansökan till våra internationella magisterprogram måste lämnas in under ansökningstiden via det elektroniska ansökningssystemet.

Ansökningstiden börjar 1.12.2023 kl. 08:00 och slutar 3.1.2024 kl. 15:00. Sök i god tid innan ansökan stängs. Då har du mer tid att korrigera eventuella brister i bilagorna.

Bilagor kan lämnas in ända till 24.1.2024 kl. 15:00. Bilagor som lämnas in efter det behandlas inte.

Efter att du har lämnat in din ansökan och alla nödvändiga bilagor, behandlas dem som följande:

  • Minimikrav

    Ansökningsservicen kontrollerar att din ansökan och bilagorna uppfyller de minimikrav som ställs på dem. 
  • Akademisk bedömning

    Om din ansökan uppfyller minimikraven, går den vidare till utbildningsprogrammet för bedömning.
  • Antagningsresultat

    Antagningsresultaten publiceras senast den 15 april 2024.

Läs mer om vad som händer när du har lämnat in din ansökan.

Lycka till med din ansökan!

Så här fyller du i ansökningsblanketten