Sökandespecifika poängen

Nedan ser du dina poäng i ansökan till Helsingfors universitets internationella magisterprogram. När antagningsresultaten har publicerats i Studieinfo kan du kontrollera dina poäng i fråga om vart och ett av de utbildningar du sökt till.
Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer

Du kan bekanta dig med poängsättningen av din ansökan på den här sidan. Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer (t.ex. UH2012345. Ange ditt ansökningsnummer korrekt i fältet nedan.

På den här sidan se hur många poäng du fick för de delområden i din ansökan som bedömdes.

Undantag:

  • Juridiska fakultetens ansökningsmål: ansökan poängsätts inte.

I E-post­med­de­lan­det till dig

När du skickade in ansökan fick du en automatisk kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot. Ämnet för e-postmeddelandet är ” Your application to University of Helsinki, Master’s programme in…” 

Ansökningsnumret anges antingen i e-postmeddelandets rubrikfält eller genast i början av meddelandet.

I ett visst skede av antagningsprocessen får du ett meddelande från ansökningsservicen som har något av följande ämnen:

  • ”Helsingfors universitet erbjuder dig en studieplats”
  • ” Beslut angående antagning av studerande”

I meddelandet anges ditt ansökningsnummer.

Ge­nom att frå­ga an­sök­nings­ser­vicen

Om du inte får reda på ditt ansökningsnummer på något annat sätt, kan du kontakta ansökningsservicen och fråga vilket nummer din ansökan har. Skicka in din fråga per e-post från samma e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten. Ansökningsnumret lämnas inte ut till någon annan än den sökande.

Po­äng­sätt­ning­en av din an­sök­ning

Tabellen uppdateras inte längre efter att poängen har publicerats.