Vanliga frågor och svar

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa frågor och svar om det är något du undrar över.

Ansökningsblanketten kan endast ifyllas under ansökningstiden. Blanketten finns här: Ansökningsblankett

Innan du fyller i ansökningsblanketten ta del av antagningsgrunderna för det utbildningsprogram som du vill söka till i tjänsten Studieinfo.fi.

Läs noggrant också kraven på bilagor och informationen om de olika sätten att visa språkkunskaper.

Du kan söka även om du inte hinner slutföra din examen inom ansökningstiden. I så fall behöver du inte lämna in ditt examensbevis under ansökningstiden. Om du blir antagen till magisterprogrammet är antagningsbeslutet villkorligt och du måste utexamineras och lämna in ditt examensbevis före utgången av augusti.

Men du ska lämna in ett studieprestationsutdrag eller en officiellt bestyrkt kopia av de studier som ligger till grund för din ansökan till magisterprogrammet.

Vi kan inte göra förhandsbedömningar av huruvida du kan bli antagen till det utbildningsprogram som du är intresserad av.

Alla ansökningar som har lämnats in till Ansökningsservicen enligt anvisningarna och inom utsatt tid bedöms av det utbildningsprogram som ansökan gäller. Bedömningen sker enligt på förhand fastställda antagningskriterier.  Antagningsgrunderna för respektive utbildningsprogram finns publicerade på Studieinfo.fi.

Du kan söka med en lägre högskoleexamen, en högre högskoleexamen eller en doktorsexamen. Om du har en annan examen som ligger till grund för din ansökan, bedömer Helsingfors universitet behörigheten av din examen för ansökan till magisterprogram efter inlämnad ansökan.

Din ansökan bedöms alltid enligt antagningsgrunderna för det utbildningsprogram som du söker till. Fakultetsspecifika anvisningar om hur din ansökan bedöms hittar du i avsnittet om bedömning på vår webbplats.

Antagningsgrunderna för respektive utbildningsprogram finns i tjänsten Studieinfo.fi.

 

Bilagor

Du ska lämna in en officiellt bestyrkt kopia av alla de dokument som ligger till grund för din ansökan till utbildningsprogrammet.

Läs noggrant anvisningarna om bilagor och hur man lämnar in dem på vår webbplats.

Anvisningar om att visa språkkunskaper finns i ett eget avsnitt på webbplatsen.

För högskoleexamina som har avlagts i vissa länder gäller specialkrav enligt land. Läs mer om specialkraven enligt land i avsnittet i fråga.

Om de bilagor som krävs för respektive ansökningsmål hittar du information vid
antagningsgrunderna för respektive utbildningsprogram i tjänsten Studieinfo.fi.

Du kan inte skicka bilagor till din ansökan per e-post.

Anvisningar om hur man lämnar in bilagor finns på vår webbplats.

Läs anvisningarna om inlämning av elektroniska dokument på vår webbplats.

Om dina bilagor kommer in för sent eller om de är bristfälliga och du inte kompletterar dem under kompletteringstiden, avslås din ansökan.

Lämna in dina bilagor före utgången av ansökningstiden. Om du inte har lämnat in bilagorna enligt kraven före utgången av ansökningstiden har du en kompletteringstid på tre veckor på dig att lämna in bilagorna enligt kraven. Vi beviljar inte extra tid för inlämning av bilagor. Om dina bilagor inte kommer fram i tid och enligt anvisningarna, avslås din ansökan.

Vi skickar inte tillbaka bilagor som har lämnats in till oss. Av denna orsak ber vi de sökande skicka oss officiellt bestyrkta kopior av dokumenten och inte exempelvis examensbevis i original.

Översättning av en auktoriserad translator

Du kan få en officiell översättning av vilket dokument som helst av en auktoriserad translator. I Finland är auktoriserade translatorer personer som har rätt att vara verksamma som auktoriserade translatorer enligt lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007). Utbildningsstyrelsen har ett register över alla auktoriserade translatorer i Finland. Om du inte befinner dig i Finland kan du skaffa en officiell översättning av en auktoriserad translator i det land du befinner dig.

En översättning av den utfärdande läroanstalten

Vi godkänner en översättning som gjorts av den läroanstalt som utfärdat dokumentet. Om läroanstalten ger dokumentet direkt på svenska, finska eller engelska behövs ingen separat översättning.

Ja, du ska lämna in en översättning av ditt utbildningsdokument om det inte är helt på svenska, finska eller engelska.

Alla sökande måste lämna in de bilagor som anges i ansökningsanvisningarna. Om du inte lämnar in ett studieprestationsutdrag som bilaga till din ansökan, avslås ansökan.

Följ specialkraven för det land där den högskola som utfärdat din examen är belägen.

Om du till exempel har studerat i Pakistan, men ditt utbildningsdokument har utfärdats av en högskola i England, ska du följa landsregeln för Förenade kungariket.