Efter din ansökan
På denna sida kan du läsa vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan till ett internationellt magisterprogram vid Helsingfors universitet.

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 går ut 5.1.2022 kl. 15.00 och du kan komplettera dina ansökningsbilagor till 26.1.2022 kl. 15.00. Om din ansökan och de bilagor du har lämnat in uppfyller de uppställda minimikriterierna går din ansökan vidare till akademisk bedömning.

För att din ansökan ska gå vidare till akademisk bedömning måste du uppfylla följande minimikriterier:

  • Du har visat i tid att du har de språkkunskaper som ansökningsobjektet kräver.
  • Du har lämnat in de nödvändiga bilagorna som gäller din utbildningsbakgrund. Bilagorna har lämnats in i tid och på det sätt som står i anvisningarna.
  • Examen som ligger till grund för din ansökan ger dig ansökningsbehörighet för magisterprogrammet du ansöker till.
  • Du har lämnat in de övriga bilagor som krävs för magisterprogrammet du ansöker till.

När du har fyllt i ansökningsformuläret och skickat det får du en bekräftelse per e-post. I meddelandet informeras du om alla nödvändiga bilagor som du måste skicka in och inom vilken tidsfrist du ska skicka dem. Du kan lämna in och komplettera dina ansökningsbilagor ända tills 26.1.2022 kl. 15.00. Var noga med att skicka bilagorna i tid och på det sätt som krävs.

Bilagorna behandlas i den ordning de inkommer. Efter att dina bilagor har behandlats får du en e-postbekräftelse. Om det finns brister i bilagorna meddelas du per e-post och blir ombedd att komplettera din ansökan. Observera att om du skickar in dina bilagor mycket nära ansökningstidens slut kan det hända att du inte hinner komplettera din ansökan ifall det upptäcks brister i dina bilagor. Var alltså ute i god tid med dina bilagor.

När Ansökningsservicen bedömer dokumenten om din utbildningsbakgrund kan de kontakta t.ex. din läroanstalt eller arrangören för ditt språkprov. Alla former av oärligt handlande rapporteras till din läroanstalt och till vederbörande myndigheter.

I den akademiska bedömningen bedöms din ansökan utifrån utbildningsprogrammets antagningsgrunder. Ditt ansökningsobjekts antagningsgrunder ser du i Studieinfo. Om bedömningsprocessen innefattar t.ex. en intervju, portfolio eller förhandsuppgift, nämns detta i antagningsgrunderna.

I den akademiska bedömningen rangordnas ansökningarna och endast de bästa blir antagna. Antagningsresultatet meddelas dig personligen senast 14.4.2022 till den e-postadress du angett på ansökningsblanketten. Resultatet syns också i tjänsten Min Studieinfo.