Helsingin yliopisto numeroina

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu. Yliopistossa opiskelee yli 30 000 henkilöä ja työskentelee lähemmäs 10 000. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640.

Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaita yliopistoja arvioivissa vertailuissa toistuvasti sadan parhaan joukkoon – ainoana yliopistona Suomessa. Yhteensä maailmassa on noin 18 000 yliopistoa. 

Vuonna 2019 Helsingin yliopisto sijoittui Times Higher Education -rankingissa sijalle 96,  QS-yliopistovertailussa sijalle 107, Shanghain listalla sijalle 63 ja Taiwan (NTU) listalla sijalle 90.

Lue lisää yliopistovertailuista ja Helsingin yliopiston sijoituksista.

Helsingin yliopistossa opiskeli kaikilla koulutusasteilla vuonna 2019 yhteensä 31 572 tutkinto-opiskelijaa. Heistä naisia oli 19 910 eli 64 prosenttia. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita oli 1 970 (6,2 %).

Eri tutkintoja oli suorittamassa vuonna 2019 seuraavat opiskelijamäärät:

Alempi korkeakoulututkinto: 16 467 opiskelijaa, joista naisia 10 405 (63 %) ja miehiä 6 062 (37 %)

Ylempi korkeakoulututkinto: 10 300 opiskelijaa, joista naisia 6 835 (66 %) ja miehiä 3 465 (34 %)

Lisensiaatin tutkinto: 165 opiskelijaa, joista naisia 111 (67 %) ja miehiä 54 (33 %)

Tohtorintutkinto: 4 496 opiskelijaa, joista naisia 2 731 (61 %) ja miehiä 1 765 (39 %)

Muu koulutusaste: 145 opiskelijaa, joista naisia 132 (91 %) ja miehiä 13 (9 %)

95 koulutusohjelmaa

Helsingin yliopisto on 8 110 ihmisen työpaikka. Heistä 57 prosenttia on opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Työntekijöistä 50 prosenttia on naisia. Kansainvälisen henkilöstön osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on 25 prosenttia.

Vuonna 2019 koko henkilöstön henkilötyövuodet olivat 7 392, opetukseen ja tutkimukseen näistä käytettiin 4 175.

Helsingin yliopiston keskimääräisen työntekijän ikä on 42 vuotta ja vanhuuseläkkeelle hän siirtyy 65,5 vuoden iässä. 

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yhteensä 4 638 henkilöä (4 175 henkilötyövuotta) vuonna 2019.

617 professoria, tutkimusjohtajaa ja yli-intendenttiä (uraporras 4)
1 471 yliopistonlehtoria, kliinistä opettajaa, yliopistotutkijaa, vanhempaa tutkijaa, tutkimuskoordinaattoria, intendenttiä, tenure track apulaisprofessoria (uraporras 3)
1 070 tutkijatohtoria ja yliopisto-opettajaa (uraporras 2)
1 305 tohtorikoulutettavaa, erikoistuvaa lääkäriä/hammaslääkäriä/eläinlääkäriä, tutkimusavustajaa ja opetusavustajaa (uraporras 1)
175 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä

Asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstö

Yhteensä 3 325 henkilöä (3 080 henkilötyövuotta) vuonna 2019.

(Jakauma vuodelta 2018)
296 IT-henkilöstö
282 kirjastohenkilöstö
32 tekninen henkilöstö
1 191 hallintohenkilöstö
1 357 opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö
194 muut

147 Harjoituskoulujen opetushenkilöstö

Helsingin yliopistossa suoritettiin vuonna 2019 kaikkiaan 6 142 tutkintoa. Vuonna 2019 naiset suorittivat näistä tutkinnoista 4 258 eli 69 %. 

Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto: 2 899 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 2 038 (69 %) ja miehiä 861 (31 %).

Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto: 2 698 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 1 876 (70 %) ja miehiä 822 (30 %).

Lisensiaatintutkinto: 25 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 23 (92 %) ja miehiä 2 (8 %).

Tohtorintutkinto: 503 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 304 (60 %) ja miehiä 199 (40 %).

Muut tutkinnot: 17 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 17 (100 %).

Helsingin yliopiston tutkijat julkaisivat 10 708 julkaisua vuonna 2019. Vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista puolet laaditaan kansainvälisenä yhteistyönä.

7 618 Vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia (71 % julkaisuista)
960 Vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta (9 % julkaisuista)
234 Tieteellistä kirjaa (monografiat, toimitetut teokset) (2 % julkaisuista)
1 260 Ammattiyhteisöille suunnattua julkaisua (12 % julkaisuista)
633 Suurelle yleisölle suunnattua julkaisua (6 % julkaisuista)

Tutustu Helsingin yliopiston julkaisuihin

Helsingin yliopiston rahoitus vuonna 2019 (miljoonaa euroa ja %-osuus)

Valtion perusrahoitus    386           56 %
Täydentävä rahoitus      284           41 %
Sijoitustoiminta ja
varainhankinta                18             3
%
Kokonaistuotot               688           100 %

Helsingin yliopiston talouden lukuja 
Helsingin yliopiston tilinpäätökset

Suomen Akatemian huippuyksiköistä Helsingin yliopistossa koordinoidaan 7 yksikköä, lisäksi yliopisto on mukana yhdessä muualla koordinoitavassa huippuyksikössä. Akatemiaprofessoreista 10 (40 %) on Helsingin yliopistossa.

Suomen Akatemian huippuyksiköt Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisyliopistona tutkimusyliopistojen LERU-verkostoon. LERU – The League of European Research Universities – on 23 eurooppalaisen huippuyliopiston muodostama yhteenliittymä, joka edistää perustutkimuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia Euroopassa. Helsingin yliopisto on jäsen UNA Europa –allianssissa, joka on yksi Euroopan komission rahoittamista Eurooppa-yliopistoista. Kyseessä on merkittävä kumppanuus yhdessä Euroopan vanhimpien ja parhaiden yliopistojen kanssa, jonka tavoitteena on pitkäaikainen strateginen yhteistyö eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadun ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Vuonna 2019 Helsingin yliopiston opettajista ja tutkijoista 26 prosenttia tuli muualta kuin Suomesta. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Helsingin yliopistossa oli 1 970.

Vuonna 2019 opiskelijavaihtoon lähti 575 opiskelijaa. Helsingin yliopistoon saapui 1 245 vaihto-opiskelijaa muualta maailmasta.