Helsingin yliopisto numeroina

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu. Yliopistossa opiskelee yli 30 000 henkilöä ja työskentelee lähemmäs 10 000. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640.

Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaita yliopistoja arvioivissa vertailuissa toistuvasti sadan parhaan joukkoon – ainoana yliopistona Suomessa. Yhteensä maailmassa on noin 18 000 yliopistoa. 

Vuonna 2018 Helsingin yliopisto sijoittui Times Higher Education -rankingissa sijalle 99,  QS-yliopistovertailussa sijalle 110, Shanghain listalla sijalle 57 ja Taiwan (NTU) listalla sijalle 79.

Lue lisää yliopistovertailuista ja Helsingin yliopiston sijoituksista.

Helsingin yliopistossa opiskeli kaikilla koulutusasteilla vuonna 2018 yhteensä 31 200 tutkinto-opiskelijaa. Heistä naisia oli 19 910 eli 64 prosenttia. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita oli 1850 (5,9%).

Eri tutkintoja oli suorittamassa vuonna 2018 seuraavat opiskelijamäärät:

Alempi korkeakoulututkinto: 16 647 opiskelijaa, joista naisia 10 408 (63%) ja miehiä 6 239 (37%)

Ylempi korkeakoulututkinto: 9 976 opiskelijaa, joista naisia 6 629 (66%) ja miehiä 3 347 (34%)

Lisensiaatin tutkinto: 147 opiskelijaa, joista naisia 107 (73%) ja miehiä 40 (27%)

Tohtorintutkinto: 4 316 opiskelijaa, joista naisia 2 620 (61%) ja miehiä 1 696 (39%)

Muu koulutusaste: 159 opiskelijaa, joista naisia 149 (94%) ja miehiä 10 (6%)

Helsingin yliopisto on 7 838 ihmisen työpaikka. Heistä 57 prosenttia on opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Työntekijöistä 50 prosenttia on naisia. Kansainvälisen henkilöstön osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on 25 prosenttia.

Vuonna 2018 koko henkilöstön henkilötyövuodet olivat 7 144, opetukseen ja tutkimukseen näistä käytettiin 4 013.

Helsingin yliopiston keskimääräisen työntekijän ikä on 41,9 vuotta ja vanhuuseläkkeelle hän siirtyy 65,5 vuoden iässä. 

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yhteensä 4 458 henkilöä (3 953 henkilötyövuotta) vuonna 2018.

517 professoria, tutkimusjohtajaa ja yli-intendenttiä (uraporras 4)
1 256 yliopistonlehtoria, kliinistä opettajaa, yliopistotutkijaa, vanhempaa tutkijaa, tutkimuskoordinaattoria, intendenttiä, tenure track apulaisprofessoria (uraporras 3)
945 tutkijatohtoria ja yliopisto-opettajaa (uraporras 2)
1 177 tohtorikoulutettavaa, erikoistuvaa lääkäriä/hammaslääkäriä/eläinlääkäriä, tutkimusavustajaa ja opetusavustajaa (uraporras 1)
118 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä

Muu henkilöstö 

Yhteensä 3236 henkilöä (2997 henkilötyövuotta) vuonna 2018.

271 IT-henkilöstö
259 kirjastohenkilöstö
34 tekninen henkilöstö
1 143 hallintohenkilöstö
1095 opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö
194 muut

134 Harjoituskoulujen opetushenkilöstö

Helsingin yliopistossa suoritettiin vuonna 2018 kaikkiaan 5 514 tutkintoa. Naiset suorittivat näistä tutkinnoista 3800 eli 69 %. 

Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto: 2 520 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 1 736 (69%) ja miehiä 784 (31%).

Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto: 2 506 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 1 747 (70%) ja miehiä 759 (30%).

Lisensiaatintutkinto: 28 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 20 (75%) ja miehiä 8 (25%).

Tohtorintutkinto: 444 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 281 (63%) ja miehiä 163 (37%).

Muut tutkinnot: 16 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 16 (100%).

Helsingin yliopiston tutkijat julkaisivat 10 900 julkaisua vuonna 2018. Vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista puolet laaditaan kansainvälisenä yhteistyönä.

7 306 Vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia (61% julkaisuista)
900 Vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta (11% julkaisuista)
199 Tieteellistä kirjaa (monografiat, toimitetut teokset) (2% julkaisuista)
1 738 Ammattiyhteisöille suunnattua julkaisua (17% julkaisuista)
783 Suurelle yleisölle suunnattua julkaisua (9% julkaisuista)

Tutustu Helsingin yliopiston julkaisuihin

Helsingin yliopiston rahoitus vuonna 2018 (miljoonaa euroa ja %-osuus)

Valtion perusrahoitus    400           59%
Täydentävä rahoitus      258           39,5%
Sijoitustoiminta ja
varainhankinta                43             1,5
%
Kokonaistuotot               704           100%

Helsingin yliopiston talouden lukuja 
Helsingin yliopiston tilinpäätökset

Suomen Akatemian huippuyksiköistä Helsingin yliopistossa koordinoidaan 14 yksikköä, lisäksi yliopisto on mukana viidessä muualla koordinoitavassa huippuyksikössä. Akatemiaprofessoreista 12 (39%) on Helsingin yliopistossa.

Suomen Akatemian huippuyksiköt Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisyliopistona tutkimusyliopistojen LERU-verkostoon. LERU – The League of European Research Universities – on 23 eurooppalaisen huippuyliopiston muodostama yhteenliittymä, joka edistää perustutkimuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia Euroopassa. 

Vuonna 2018 Helsingin yliopiston opettajista ja tutkijoista 24 prosenttia tuli muualta kuin Suomesta. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Helsingin yliopistossa oli 1 850.

Vuonna 2018 opiskelijavaihtoon lähti 631 opiskelijaa. Helsinkiin saapui 1 165 vaihto-opiskelijaa muualta maailmasta.

Helsingin yliopiston Katsaus vuoteen kokoaa yhteen vuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnan tulokset. Strategialähtöisessä raportissa tarkastellaan myös toimintavuoden kehittämiskohteita ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista.